Формиране и развитие на медийна грамотност на децата: ролята на семейството. Анкета до родителите на деца в училищна възраст

Темата за медийната грамотност придобива все по-голяма гласност и се спряга все по-често във връзка с реформите в образованието, информационната криза и гражданското участие. С последното изменение на Закона за радиото и телевизията от декември 2020 насърчаването и развитието на медийната грамотност на гражданите от всички възрасти става предмет на медийната политика на национално ниво. […]

Формиране и развитие на медийна грамотност на децата: ролята на семейството. Анкета до родителите на деца в училищна възраст Read More »