Добрият бот: С HealthBuddy+ срещу дезинформацията

Пандемията от COVID-19 показа недвусмислено, че са необходими по-интензивни усилия за защита на държаните членки на Европейския съюз и техните общества. Освен на тежките последици от пандемията сме потърпевши на „инфодемия“, дефинирана от Световната здравна организация (СЗО) като „наличието на прекалено много информация за даден проблем, което затруднява намирането на решение\“. Инфодемията, предупреждава СЗО, може […]

Добрият бот: С HealthBuddy+ срещу дезинформацията Read More »