MPM 2020: Медийната грамотност като индикатор за социалното включване в България

В края на юли Европейският университетски институт във Флоренция публикува резултатите от най-новото издание на проучването Мониторинг за медиен плурализъм за държавите от ЕС, Албания  и Турция. Тази година България е в зона със среден риск по базовите показатели и висок риск по останалите показатели (вж таблица 1). Резултатите са влошени, като една от причините […]

MPM 2020: Медийната грамотност като индикатор за социалното включване в България Read More »