През 2021 г. кампанията “Дни на медийната грамотност” се провежда за четвърти път, като включва още повече събития и инициативи, достига до още повече хора и се радва на все по-голямо внимание и подкрепа от страна на институциите. Целта на кампанията е да популяризира необходимостта от въвеждането на медийната грамотност в образованието (както формалното, така и неформалното). Продължаваме да създаваме, търсим и популяризираме ресурси, които спомагат за развитието на критичното мислене и творческите заложби на децата в ерата на постоянната свързаност, непосредствения достъп до неограничени количества медийно съдържание и инструменти за създаване и публикуване на мултимедийни съобщения.

Включете се в Дните на медийната грамотност като използвате една или няколко от предложените дейности в програмата ни или като осъществите ваша собствена идея. Изпратете ни информация за програмата, с която ще отбележите Дните на медийната грамотност, снимки и разказ за събитието, и ние ще ги популяризираме в рубриката „Дигитални звезди“.

I. Проведете избран от вас час с една от предложените методики за медийна грамотност, в зависимост от образователната степен:

Помагала за учители, преподаващи в 1-4 клас

Помагала за учителите, преподаващи в 5-7 клас

Помагала за учители, преподаващи в 8-12 клас

Планове за уроци за различните възрастови групи ученици

II. Проведете родителска среща, по време на която да обсъдите с родителите как да бъдат помогнат на децата си да общуват пълноценно и безопасно в интернет

III. Прожекция на видео със съвети или онлайн презентация

IV. Съвети за разпознаване на фалшивите новини. Представете на децата различни съвети за разпознаване на фалшивите новини, обсъдете ги и ги приложете на практика

V. Проведете час с игри за разпознаване на фалшиви новини. Използвайте безплатните готови модели, с които учениците да разберат как лесно се създава фалшивата информация, за да се научат да я разпознават

I. Проведете избран от вас час с една от предложените методики за медийна грамотност, в зависимост от образователната степен:

Помагала за учители, преподаващи в 1-4 клас:

Урок-игра на тема медийна грамотност за първи клас на Коалицията за медийна грамотност в платформата Envision Play [код на урока: 1021] и насоки за учителите

Урок-игра на тема медийна грамотност за втори клас на Коалицията за медийна грамотност в платформата Envision Play [код на урока: 2021] и насоки за учителите

Урок-игра на тема медийна грамотност за трети клас на Коалицията за медийна грамотност в платформата Envision Play [код на урока: 3021] и насоки за учителите

Урок-игра на тема медийна грамотност за четвърти клас на Коалицията за медийна грамотност в платформата Envision Play [код на урока: 4021] и насоки за учителите

План за урок за 1-4 клас – дигитално-медийна грамотност

Презентация към План за урок за 1-4 клас

1-4 клас: План за занятие на тема “Нетикет” – първа част

1-4 клас: План за занятие на тема “Нетикет” – втора част

1-4 клас: Презентация за занятие на тема “Нетикет” – първа част

1-4 клас: Презентация за занятие на тема “Нетикет” – втора част

Насоки за учителя

Помагала за учителите, преподаващи в 5-7 клас

5-7 клас: План за занятие на тема “Онлайн тормоз” – първа част

5-7 клас: План за занятие на тема “Онлайн тормоз” – втора част

5-7 клас: Презентация за занятие на тема “Онлайн тормоз” – първа част

5-7 клас: Презентация за занятие на тема “Онлайн тормоз” – втора част

Насоки за учителя

План за урок за 5-12 клас – дигитално-медийна грамотност

Презентация към План за урок за 5-12 клас

Казуси към втора част на уроците за 1-4 и 5-12 клас

Помагала за учители, преподаващи в 8-12 клас

Настоящите помагала са насочени към преподаване на медийна грамотност като час на класа или “Твоя час”.  Те развиват уменията на учениците за създаване на медийно съдържание, запознават ги с възможностите и опасностите в социалните мрежи, каква е ролята на медийте, как да разпознават фактите от дезинформацията.

“Правото ми на мнение! Създаване на съдържание за социалните мрежи”. Помагалото е насочено към ученици 8-12 клас, които искат да създават качествено и безопасно съдържание в социалните мрежи. Помагалото е подготвено от екип на АЕЖ-България, УНИЦЕФ, Коалиция за медийн грамотност, Teen Station и Център за безопасен интернет-България.

„Медийна грамотност в класната стая”. Помагало в помощ на учителя за преподаване на медийна грамотност на ученици от гимназиалния курс. Помагалото е подготвено от Асоциация на европейските журналисти-България.

Учебни материали и примерни дейности за обучение по медийна грамотност за учители от 1 до 12 клас по методика на Център за медийна грамотност , Калифорния, САЩ

Учебните материали са разработени от Елизабет Томан и Теса Джолс , Център за медийна грамотност , Калифорния, САЩ. Предоставени за ползване и разпространение в България на Асоциация за кариерно развитие и обучение – Пловдив, по проект “Медийната грамотност и уменията на 21 век”.

Препоръчваме на учителите по английски език да използват оригиналната английска версия на учебните материали. 

Планове за уроци за различните възрастови групи ученици

Примерни планове на уроци за развиване на дигитално-медийната грамотност на базата на задължителното учебно съдържание, разработени от учители

Урочни планове за 1-4 клас:

План на урок по “Околен свят” за 2 клас – “Да рекламираме Плевен”

План на урок по “Домашен бит и техника” за 2 клас – “Хранилка за птици” 

План на урок по “Човекът и обществото” за 3 клас – “Българското общество през Възраждането. Личности и идеи на Възраждането”

План на урок по “Човекът и обществото” за 4 клас – “Природни области в България – обобщение”  

План на урок по “Човекът и природата” за 4 клас – “Онлайн астрономи”

Урочни планове за 5-7 клас:

План на урок по “Български език и литература” за 5 клас – “Олимпийските богове” 

План на урок по “Математика” за 6 клас – “Окръжност. Дължина на окръжност” 

План на урок по “Математика” за 6 клас – “Пирамида” 

План на урок по “География” за 6 клас – “Южна Америка” 

Урочни планове за 8-12 клас:

План на урок по “Български език” за10 клас – “Основни правописни правила” 

План на урок по “Математика” за 12 клас – “Обем на многостен. Принцип на Кавалиери. Обем на призма” 

Урок-презентация “Анализ на фактите, довели до възпроизвеждането и мултиплицирането в медийното пространство на фалшиви новини”

II. Проведете родителска среща, по време на която да обсъдите с родителите как да бъдат помогнат на децата си да общуват пълноценно и безопасно в интернет

Помощни материали за родителска среща

Презентация за родителска среща

III. Прожекция на видео със съвети или онлайн презентация

Ако преподавате в горните класове, изгледайте заедно с учениците си някои от предложените видеоматериали със съвети и започнете дискусия по поставените теми. Можете да разделите класа на групи, в които 4-5 ученици обсъждат и накрая представят обща позиция относно съответния проблем и своите собствени идеи за решения.

Рисковете в интернет – поредица от три филмчета, създадена от екип на Teen Station и Коалицията за медийна грамотност в рамките на “Дни на медийна грамотност 2020”, по темите опасностите при споделяне на снимки, защита на личните данни в социалните медии и онлайн тормоз

Правото на твореца – Как да изразяваме мнение, да разказваме истории и да създаваме атрактивно съдържание в интернет без да нарушаваме правата на авторите и издателите на произведенията, които използваме? Тези въпроси занимават 17-годишния Владимир Мичев, когато решава да заснеме видеото “Правото на твореца”, насочено към неговите връстници.

Краят на света дойде и още за фалшивите новини – видеопроект на 17-годишния Владимир Мичев, посветен на фалшивите новини, реализиран в рамките на “Дни на медийна грамотност 2020” във връзка с конкурса „Правото ми на мнение! Моите каузи в социалните мрежи“.

Как да бъдем детективи в дигиталния свят?

Съветите на Константина Василева, мениджър “Медийни анализи”, дава насоки за това как да разпознаваме фалшиви снимки или Facebook профили, онлайн тролове и други инструменти за изкривяване на информацията в онлайн пространството.

Фалшивите новини от социалните мрежи

Редакторите от отдел “Мониторинг” на предаването „Господари на ефира“ – Ирина Иванова, Александра Кенанова-Първанова и Николай Николов споделят опит в преследването на фалшиви новини. Те следват простото правило винаги да се съмняват. Вижте с какви казуси се е сблъсквал техния екип в работата си.

Как да работим със съдържание от социалните мрежи?

Съветите на Татяна Павлова, редактор в телевизия BiТ, дава примери и съвети за проверяване на източниците при работа с информация от социалните мрежи. Когато се работи със снимки задължително трябва да се проверят нейните мета данни. Повече съвети ще намерите във видео обучението.

Видео поредица “По следите на фалшивите новини”

Поредицата от кратки видеа е подготвена от младежите от Teenstation.net  и дава основни насоки за различаване на фалшиви новини.

Онлайн поредицата “По следите на фалшивите новини”

Поредицата с примерни публикации е подготвена от екипа на компанията за медийни анализи “Персептика”

Пътеводител за етично отразяване на деца в медиите: видео уроци за свободно ползване

Видеопоредица от три епизода, базирана на „Пътеводителя за етично отразяване на деца в медиите” на Асоциацията на европейските журналисти-България и УНИЦЕФ България с участието на Надя Обретенова, Матей Иванов, Фани Бъчварова и Николай Стойков от mo.tif media.

IV. Съвети за разпознаване на фалшивите новини. Представете на децата различни съвети за разпознаване на фалшивите новини, обсъдете ги и ги приложете на практика

Предложени съвети:

Видео от Фонд „Валя Крушкина“ – „Фалшивите новини: Как да ги разпознаваме?“

10те съвета на Фейсбук за различаване на фалшивите новини

V. Проведете час с игри за разпознаване на фалшиви новини. Използвайте безплатните готови модели, с които учениците да разберат колко лесно се създават и разпространяват неистини и измислици, за да се научат да разпознават дезинформацията и конспиративните теории

p@th – play and think – безплатна онлайн и настолна образователна игра на български,  английски, немски, словенски, гръцки, италиански и арабски, разработена по проекта “Дигитална Етика – Критическо мислене & медийна грамотност”. Тя е предназначена за тийнейджъри, възрастни и специалисти в социално-образователната сфера. Дизайнът на страницата и този на играта са дело на „Учебна работилница Европа” – българското участие в проекта, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС.

Участниците в p@th – play and think обменят личен опит, информация и анализират ежедневния живот в цифрова среда от различна гледна точка, в съответствие с различните видове карти (ролеви, перспективни, информационни и карти за набран опит), като споделят мнение и развиват аргументативните си умения.

Fake OFF – мобилна игра за Android и iOS на пет езика – английски, немски, испански, италиански и португалски, разработена по едноименния проект, съфинансиран от програмата „Еразъм+“ на ЕС.

Fake OFF е развлекателно интерактивно мобилно приложение, което подпомага развитието на интелигентен и критичен подход към информацията онлайн. Приложението включва викторина за самопроверка на способностите за разпознаване на манипулирани послания и детективска игра за откриване на улики, че дадена новина е изфабрикувана (подвеждаща или напълно невярна). Предназначено е за широката аудитория, но е разработено и като ефективен инструмент за подпомагане на образователните специалисти в работата им по развитие на цифровата компетентност и медийната грамотност на учениците.

Настолна игра на български език за проверка на новини на EAVI. Играта е част от серия ресурси за класната стая, с които се развиват уменията за критична оценка и верификация на медийно съдържание (видове манипулативно съдържание, концепции за медийно производство, начини за разпознаване и проверка на факти). Оценяването при играта става чрез съпоставяне между участниците (целта на участниците не е да имат повече или по-малко точки от останалите). Ако една публикация получи различен брой точки при различните играчи, то трябва да се види откъде идва разликата и играчите да аргументират решенията си.

Fake it to Make it е онлайн стратегия, в която поемате ролята на бъдещ медиен магнат. Тя показва как лесно се фалшифицира информацията с цел извличане на парична изгода. Създадена е от американската уеб дизайнерка Аманда Уорнър.  Подходяща е за час по английски, тъй като играта е изцяло на английски език.

Interland е приключенска игра, отличена от Международното дружество за технологии в образованието, част от програмата Be Internet Awesome на Google. Interland учи децата на фундаментите на дигиталното гражданство и безопасността онлайн – какво съдържание да споделят и с кого, как да защитават собствена и чужда чувствителна и конфиденциална информация, как да разпознават и да реагират при опити за измама (scam, phishing), какви са нормите за поведение и как да се предпазят от злонамерени потребители, така че да могат да изследват онлайн света отговорно и с увереност. Be Internet Awesome на Google е цялостна програма за цифрова, медийна и информационна грамотност, която включва образователни ресурси за класната стая с онлайн и офлайн обучителни дейности, кодекс на поведение [Smart, Share with Care | Alert, Don’t Fall for Fake | Strong, Secure Your Secrets | Kind, Itʼs Cool to Be Kind | Brave, When in Doubt, Talk It Out], съвети и идеи за семейни занимания и др.

NewsFeed Defenders e увлекателна онлайн симулативна игра, развиваща разбирането на учениците и възрастните за особеностите на днешната хаотична медийна среда, за това какво представляват новините и какви са начините за разпознаване на публикации, които имат за цел или могат да дезинформират публиката. NewsFeed Defenders е съвместен проект на Центъра за публична политика в Annenberg School for Communication към Университета в Пенсилвания (FactCheck.org) и iCivics.

Цели на играта:

  • Определяте маркери за проверка, прозрачност, отчетност и независимост в новините
  • Определяте и идентифицирате проблемни новини и други видове дезинформация, свързани с новини
  • Обяснявате различни стратегии за проверка на изображения и информация
  • Оценявате текст за пристрастия въз основа на избора на думи и начина на представяне
  • Използвате информация от други източници за проверка на достоверност.
  • Оценявате ползите и предизвикателствата на цифровите новини и социалните медии за едно демократичното общество

Свалете допълнителни ресурси за преподаватели, свързани с концепциията, целите и извличането на възможно най-голяма образователна стойност от играта, от тук. [PowerPoint].

From fake news to chaos! How bad are you? е създадена от холандската организация – DROG, която работи срещу разпространението на дезинформация в сътрудничество с изследователи от Кеймбриджкия университет..Играта развива уменията за разпознаване на подвеждаща информация онлайн като поставя играчите в позицията на хората, които я създават.

Създадена от Института по мрежова наука към Университета в Индиана, Fakey представлява симулация на ползване на социална медия, чиято цел е да подпомогне развиването на медийната грамотност. Играчите трябва да анализират различни постове – както от летимни източници, така и от такива, разпространяващи дезинформация, развивайки умения да разпознават по-лесно и едните, и другите.

Мобилни приложения за цифрова и медийна грамотност на Европейския съюз :

  • Happy onlife – участниците научават кое поведение е безопасно в дигиталния свят с тази увлекателна игра, предназначена за деца между 8-12 години. Happy onlife превежда играчите през серия въпроси относно използването на интернет, социалните мрежи и онлайн-игрите, предназначени да насърчат дискусията помежду им и развият способностите им за отговорен и безопасен начин за използване на цифрови медии.
  • Cyber Chronix – Регламентът на ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни се прилага от май 2018 година. Какво обаче означава тази по-висока степен на защита за неприкосновеността на личния живот и личните данни? Какви са рисковете за тези права днес? Като се присъединяват към героите на Cyber Chronix – Иги и неговите приятели – играчите научават отговорите на тези въпроси.

Kahoot – онлайн платформа за цифровизиран, интерактивен учебен процес, която предоставя готови ресурси (куизове) и инструменти за създаване на собствено съдържание. Децата решават куизовете чрез смартфон или таблет, като влизат в заданието, което преподавателят “хоства”. Има куизове на тема медийна грамотност на английски език, напр. поредицата, разработена от Britannica: Part 1: What is it, Part 2: Evaluating Sources, Part 3: Fact-checking.

Как се създава игра с Kahoot – видео инструкция на Университета в Манчестър

Scroll to Top
Scroll to Top