Кои сме ние?

Коалиция за медийна грамотност обединява организации в областта на образованието, журналистиката и гражданското участие, академични представители и експерти по медийна грамотност.

Коалицията е отворена за присъединяване на всички организации, които подкрепят мисията и имат дейност в областта на образованието.

Мисия

Коалицията работи за цялостно интегриране на медийната грамотност в образователния процес и повишаване на медийната грамотност в обществото.

Целта е развитието на критичното мислене и творческите заложби, на първо място, на децата и младежите в дигитално-медийния свят, но и на всички останали възрастови групи в България.

Цели
  • Развиване на дигитално-медийна грамотност от началото до края на образователния процес.
  • Изграждане на партньорства и сътрудничество с всички организации и институции, които имат отношение към образованието и медийната грамотност в България (министерства, неправителствени организации, медии и др.).
  • Популяризиране на значението на дигитално-медийната грамотност сред различни целеви групи (родители, учители, медии и по-широката общественост).
Защо медийна грамотност?

Медийната грамотност помага на децата да:

  • Развиват умения за критично мислене и работа в екип, които са им от полза както във виртуалния, така и в реалния свят.
  • Разбират как се формират и какви са целите на различните медийни послания.
  • Разпознават фалшива и манипулирана информация и лъжливи внушения.
  • Възползват се от богатството от информация, за да се учат, образоват и развиват.
  • Предпазват се от злоупотреби и посегателства онлайн.
  • Стават пълноправни участници, а не само консуматори в съвременната информационно-медийна среда.
  • Изразяват позиции по различни въпроси, които ги засягат.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Румен Бакалов

Заместник-председател


Антоанета Василева

Член на Управителния съвет


Иглика Иванова

Член на Управителния съвет


Д-р Вехбие Балиева

Член на Управителния съвет


Ангел Георгиев

Член на Управителния съвет


Евелина Благоева

Член на Управителния съветЧЛЕНОВЕ

Устав на Коалиция за медийна грамотност


ОРГАНИЗАЦИИ


ПАРТНЬОРИ

Scroll to Top