Конкурс за учители "Медийна грамотност през моя предмет" - победителите

Уроците в този сегмент са обект на авторско право.
Преподавателите-правоносители са дали своето съгласие за използването и модифицирането им от колеги в учебния процес при посочване на техния автор.


Медийна грамотност през дистанционно обучение

Уроците в рубриката, разработени от учители, са обект на тяхно авторско право.
Могат да бъдат използвани само с изрично позоваване на автора.


Инфодемия и дистанционно обучение.
Предизвикателствата на учебната 2020/2021 година


План, покана, презентации и насоки за родителска среща


Планове на уроци по общообразователни предмети за ученици в начален курс


Планове на уроци по общообразователни предмети за ученици в прогимназиален и гимназиален курс


Планове и презентации за занятия на тема поведение и безопасност онлайн


Дигитални умения: предизвикателства и възможности

Scroll to Top
Scroll to Top