Коалиция за медийна грамотност. Национално изследване за оценяване на дигитално-медийните компетентности на
гимназистите. 2022. Аналитичен доклад

Коалиция за медийна грамотност, Медиите, родителите и развитието на децата – допитване до родители, 2021 г.

Към доклада

Philip N. Howard, Lisa-Maria Neudert and Nayana Prakash, University of Oxford; Steven Vosloo, UNICEF Аналитичен доклад на UNICEF Office of Global Insight and Policy на тема \“Цифровата дезинформация и децата\“

Към доклада

U-Report България, Интернет за информация, образование, общуване и забавление, но извън училище, допитване до български U-Репортери

Към доклада

Коалиция за медийна грамотност, Дистанционното обучение и уменията по медийна грамотност  – допитване до учители, 2020 г.

Към доклада

Коалиция за медийна грамотност, Дистанционното обучение и уменията по медийна грамотност  – допитване до ученици, 2020 г.

Към доклада

Национален център за безопасен Интернет за U-Report България, Как се справяш с фалшивите новини? – допитване до български U-Репортери

Към доклада

ОБРАЗОВАНИЕ БЪЛГАРИЯ 2030, Проучване сред целевите групи и създаване на препоръки/становища за ефективно преподаване на ключовите компетентности/умения в класната стая и за подобряване на качеството на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти. Фокус върху политиките

Към доклада

Европейска аудиовизуална обсерватория, Изследване за всички 28 страни-членки на ЕС, 2016 г.

Mapping media literacy practices and actions in EU-28

Европейска асоциация за интересите на зрителите, Доклад за методологиите за оценка на медийната грамотност в ЕС, 2015 г.

Assessing media literacy levels and the EC pilot initiative

Център за безопасен интернет

Национално представително изследване \“Децата на България онлайн\“, 2016 г.

Доклад 1 – \“Рискове и вреди\“

Доклад 2 – \“Дигитално грамотни ли са родените в дигиталната епоха деца\“

Доклад 3 – \“Родителска подкрепа за развитие на дигиталните умения на децата\“

Обобщителен доклад по националното представително изследване „Децата на България онлайн“ – 2016 г.

Обобщителна презентация по националното представително изследване „Децата на България онлайн“ – 2016 г.

Децата от 0 до 8 години и дигиталните технологии

Децата до 8 години и дигиталните технологии

Децата до 8 години и дигиталните технологии – една година по-късно

Институт Отворено общество-София

Индекс на медийната грмотност 2019

Индекс на медийната грамотност 2018

Ама вярно ли? Предпоставки за медийна грамотност и способност на Европа да се справи с феномена „пост-истина“

Scroll to Top
Scroll to Top