Уроци и презентации
Двадесетте най-добри урочни планове, разработени от учители по проекта „Медийна грамотност през дистанционно обучение“ след успешно завършено обучение по програмата „Медийна грамотност през моя предмет“ на Коалицията за медийна грамотност. Плановете са базирани на представените в наръчника „Медийна грамотност през дистанционно обучение“ (вж. секция „Наръчници“ на тази страница) примерни уроци и са продукт на преподаватели от цялата страна по почти всички общообразователни предмети във формалното образование.

Връзка към ресурса

Библиотека с цифрови ресурси в помощ на учителите при провеждане на Световния ден за безопасен интернет, подготвена от екипа на ОУ „Христо Смирненски“ град Раковски. Виртуалната стена е отворена за добавяне на нови материали от всички, които ще отбележат деня.

Връзка към ресурса

Вижте и останалите уроци, презентации и планове в раздел Уроци и презентации
 
Занимания и игри
Колекция от внимателно подбрани онлайн (през браузер, без да е необходима инсталация) и мобилни игри (за смартфон или таблет), които способстват за развиване на умения у децата (и възрастните) за критично оценяване на съдържанието, което откриват (и което ги открива) онлайн. Повечето от предложените приложения са на английски език, като е добре учителят да се запознае предварително с всяко заглавие, така че да бъде ориентиран в съдържанието и очакваните резултати и да може да дава насоки в процеса на изиграване. Връзка към ресурса
Постери
В сайта на Коалицията за медийна грамотност можете да намерите много информационни материали (плакати, брошури и др.) на български език на тема медийна грамотност с висока резолюция, които можете да разпечатате.

Петте закона на медийната и информационната грамотност

Връзка към ресурса

Концептуална карта на Европейската асоциация на зрителите EAVI, която илюстрира елементите (грамотности, способности), процесите, действията и понятията, които изграждат медийната грамотност в съвременното й разбиране, и връзките помежду им. Кликнете върху изображението, за да го видите в голям размер и/или изтеглите.

Връзка към ресурса

Медийна грамотност и дезинформация – постер на Debating Europe. 2020. Адаптация на български език – Коалиция за медийна грамотност.

Връзка към ресурса

Worldview Threat Thermometer във версия на български език (на Коалицията за медийна грамотност)

Връзка към ресурса

Европейската рамка за цифрова компетентност DigComp е представена за първи път през 2013 г. и оттогава се използва при разработването на национални и международни политики и при проектирането и предоставянето на програми за развитие на цифрови умения в ЕС

Връзка към ресурса
 
Постери
В сайта на Коалицията за медийна грамотност можете да намерите много информационни материали (плакати, брошури и др.) на български език на тема медийна грамотност с висока резолюция, които можете да разпечатате.

Петте закона на медийната и информационната грамотност

Връзка към ресурса

Концептуална карта на Европейската асоциация на зрителите EAVI, която илюстрира елементите (грамотности, способности), процесите, действията и понятията, които изграждат медийната грамотност в съвременното й разбиране, и връзките помежду им. Кликнете върху изображението, за да го видите в голям размер и/или изтеглите.

Връзка към ресурса

Медийна грамотност и дезинформация – постер на Debating Europe. 2020. Адаптация на български език – Коалиция за медийна грамотност.

Връзка към ресурса

Worldview Threat Thermometer във версия на български език (на Коалицията за медийна грамотност)

Връзка към ресурса

Европейската рамка за цифрова компетентност DigComp е представена за първи път през 2013 г. и оттогава се използва при разработването на национални и международни политики и при проектирането и предоставянето на програми за развитие на цифрови умения в ЕС

Връзка към ресурса
 
Наръчници
„Медийна грамотност през дистанционно обучение“

Наръчникът е разработен от екип на Коалиция за медийна грамотност, включващ експерти на Центъра за безопасен интернет, Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ и учител по история. Адаптацията на уроците за дистанционно обучение е реализирана в рамките на проекта на Коалиция за медийна грамотност „Медийна грамотност през дистанционно обучение“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Уроците са подходящи за 5, 6 и 7 клас, като могат да бъдат прилагани в Час на класа, Информационни технологии, Български език и литература и История.

„FLICC. Пет техники за отричане на науката“

В този наръчник са представени петте основни видове техники за отричане и дискредитиране на науката в областта на климатичните промени, които са приложими и за всяко научно поле. Класификацията обхваща 25 начина за въвеждане в (само)заблуда и объркване чрез изопачаване на фактологическа информация и представяне на псевдонаучни твърдения и хипотези като авторитетни и компрометиращи официално възприетите мерки и политики. Преводът му на български език е на Коалицията за медийна грамотност.
 
Връзка към ресурса

„Правото ми на мнение! Създаване на съдържание за социалните мрежи“

Помагало, което подкрепя развитието на медийна грамотност сред учениците между 14-18 години. То съпътства изявата на тийнейджърите в социалните мрежи като активни създатели на съдържание, което да изразява техните интереси, хобита и каузи. Помагалото е част от проект на УНИЦЕФ и АЕЖ-България, насочен към развитие на медийна грамотност.
 
Връзка към ресурса

“Преподаване на медийна грамотност и борба с дезинформацията с eTwinning”

“Преподаване на медийна грамотност и борба с дезинформацията с eTwinning” е наръчник за преподаватели по темата на платформата eTwinning за 2021 г. – (значението на) медийната грамотност и дезинформацията. Целта на изданието, публикувано в рамките на Глобалната седмица на медийната и информационната грамотност на UNESCO, е “да вдъхнови и подкрепи учителите и учениците от всички възрастови групи, като изследва многобройните аспекти на тази тема, представя примери за eTwinning проекти и предлага ресурси и дейности.”

Връзка към ресурса
Scroll to Top
Scroll to Top