Кои сме ние?

Коалиция за медийна грамотност обединява организации в областта на образованието, журналистиката и гражданското участие, академични представители и експерти по медийна грамотност.

Коалицията е отворена за присъединяване на всички организации, които подкрепят мисията и имат дейност в областта на образованието.

Мисия

Коалицията работи за цялостно интегриране на медийната грамотност в образователния процес и повишаване на медийната грамотност в обществото.

Целта е развитието на критичното мислене и творческите заложби, на първо място, на децата и младежите в дигитално-медийния свят, но и на всички останали възрастови групи в България.

Цели
  • Развиване на дигитално-медийна грамотност от началото до края на образователния процес.
  • Изграждане на партньорства и сътрудничество с всички организации и институции, които имат отношение към образованието и медийната грамотност в България (министерства, неправителствени организации, медии и др.).
  • Популяризиране на значението на дигитално-медийната грамотност сред различни целеви групи (родители, учители, медии и по-широката общественост).
Защо медийна грамотност?

Медийната грамотност помага на децата да:

  • Развиват умения за критично мислене и работа в екип, които са им от полза както във виртуалния, така и в реалния свят.
  • Разбират как се формират и какви са целите на различните медийни послания.
  • Разпознават фалшива и манипулирана информация и лъжливи внушения.
  • Възползват се от богатството от информация, за да се учат, образоват и развиват.
  • Предпазват се от злоупотреби и посегателства онлайн.
  • Стават пълноправни участници, а не само консуматори в съвременната информационно-медийна среда.
  • Изразяват позиции по различни въпроси, които ги засягат.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Румен Бакалов

Заместник-председател


Антоанета Василева

Член на Управителния съвет


Иглика Иванова

Член на Управителния съвет


Д-р Вехбие Балиева

Член на Управителния съвет


Ангел Георгиев

Член на Управителния съвет


Евелина Благоева

Член на Управителния съветЧЛЕНОВЕ

Устав на Коалиция за медийна грамотност


ОРГАНИЗАЦИИ


ПАРТНЬОРИ

Scroll to Top
Scroll to Top