Коалицията за медийна грамотност е мрежова организация – първата и до момента единствена в България, чиято дейност е фокусирана върху развитието на медийната грамотност на гражданите от всички възрасти за всички медии чрез обучителни програми и ресурси, застъпничество и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността, обмен на добри практики и изграждане на партньорства.

Ако сте

 • образователен специалист
 • преподавател
 • педагог
 • член на неправителствена организация
 • служител в библиотека, читалище или общински център
 • служител в публичната администрация или в органите на местните власти
 • журналист
 • изследовател
 • представител на орган на публичната власт
 • творец
 • правозащитник

и ако работите в полето на медийната и информационна грамотност и цифровата компетентност или в близки области – каним Ви да разгледате предимствата и възможностите, които членството в Коалицията за медийна грамотност ще Ви донесе.

Като член на КМГ Вие ще станете част от общността на хората и организациите, които най-активно участват и допринасят за разбирането и отстояването на медийната грамотност като ключова компетентност на XXI век, която позволява на гражданите от всички социални групи и от всички възрасти да участват активно и отговорност в обществения живот, да вземат информирани решения, да реализират своите основни права – свобода на изразяване и свобода на информация.

Присъединявайки се към нашата общност, Вие ще имате директен достъп до вече изградената мрежа от читалища, училища, библиотеки, учебни центрове, клубове за възрастни хора и много много други, с които си партнираме, за да провеждаме инициативи и обучения в цялата страна. Вие ще получавате и нашия месечен бюлетин, за да сте винаги информирани за всички актуални събития, проекти и инициативи, свързани с медийната грамотност, включително възможности за кандидатстване за проекти, участия в изложения и конференции, програми за финансиране и мн. други.

За да заявите Вашето желание да се присъедините към Коалицията за медийна грамотност, изтеглете копие от документа Заявление за членство в КМГ, попълнете го и ни го изпратете на адрес info@gramoten.li. Ако имате въпроси и предложения, свързани с членството в Коалицията, на които не намирате отговори тук, не се колебайте да се свържете с нас на посочения имейл.

Кандидатурата Ви за присъединяване към Коалицията за медийна грамотност ще бъде разгледана и гласувана в най-кратки срокове от УС на сдружението. Членският внос за всички членове в КМГ е 50 лв. на година и се внася еднократно през първите две седмици на всяка календарна година.

Запознайте се с Устава на Коалицията за медийна грамотност.

Кратко представяне на всички членове на Коалицията за медийна грамотност е публикувано в За нас.

Информация за поверителността можете да намерите тук.

Scroll to Top
Scroll to Top