Настоящият документ описва политиката на сдружение Коалиция за медийна грамотност (КМГ) във връзка с получаването и обработването на информация за потребителите по време на посещението им  на интернет страниците, поддържани от КМГ.

Информация, която ПДИ получава, за потребителите на интернет страницата

Информацията, която получаваме за потребителите на нашата интернет страница, представлява деперсонифицирани данни, в сегрегиран вид, които не позволят пряко идентифициране на потребителя. Информацията се използва единствено за статистически цели, да се измерва активността и посещаемостта на интернет страницата ни, както и за да се подобри навигирането от потребителя. В този смисъл данните, описани по-долу (IP адрес и Вашето поведение на нашата страница), биват събирани на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, пар. 1, б. (е) от Общия регламент относно защитата на данните.

При влизане в нашата интернет страница нашият доставчик на хостинг услуги СуперХостинг.БГ събира данни за използвания от Вас IP адрес. СуперХостинг.БГ обработва за нас тези данни с цел подобряване на сигурността на услугата и статистически и маркетингови проучвания (вижте информацията за поверителност на СуперХостинг.БГ).

Google Анализ: при влизане и навигиране из нашата интернет страницата Google (Google Анализ) също събира и обработва информация за местоположението Ви и друга техническа информация за действията Ви в нашата интернет страница. Събираните от Google Анализ данни включват Вашия IP адрес, използван за свързване на Вашия компютър към интернет, „кликванията” към, чрез и от нашата страница (включително дата и час), и информация за взаимодействията Ви с нашата страницата (като възможните преглеждания, „кликвания” и движения с „мишката”). Google Анализ използва различни технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат, например, да снабдят Google с информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. За повече информация за това как Google Анализ използва тези данни, моля, вижте страницата \“Как Google обработва данните, когато използвате страници или приложения на нашите партньори\“, (на адрес: google.com/policies/privacy/partners//, или на всеки друг електронен адрес, на който Google може да публикува тези условия). Моля, проверявайте периодично страницата на Google относно всякакви промени или актуализации на тези условия и на информацията, събирана чрез Google Анализ.

Бисквитки: Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на устройството на потребителя при посещаването на даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява действия и предпочитания на потребителя (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време или дават възможност за други функционалности.

Gramoten.li използва бисквитки на своя собствен домейн (first party cookies), които са необходими за целите на използване на уебсайта на Коалицията за медийна грамотност, както и бисквитки на трети страни (“third party cookies”), и по-специално на Facebook и на Mailchimp, които също използват бисквитки във връзка с услугите си. „Бисквитка на трета страна“ означава „бисквитка“, създадена от администратор на данни, който е различен от оператора на уебсайта, посетен от ползвателя.

Абонамент за бюлетин: Чрез активиране на услугата абонамент за бюлетин, потребителите на сайта на Коалицията за медийна грамотност gramoten.li, пожелали да получават информационни съобщения от нас във връзка с текущи и/или предстоящи инициативи и събития на организацията, предоставят единствено своя електронен адрес за периода от време на ползване на услугата. Отказването от услугата става чрез прекратяване на абонамента, след което електронният адрес, с който са се регистрирали, бива заличен от списъка с адреси на абонати за тази услуга. Предоставеният при регистрацията e-mail не се използва за никакви други цели от Коалицията за медийна грамотност, не се предоставя на трети страни и се обработва съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, и по-специално Чл. 5, 6 и 7 (Глава втора, \“Принципи\“, от Регламента)

Сигурност на информацията

Информацията се съхранява на защитен криптиран сървър и е достъпна само от служител на КМГ, чиято длъжност и служебни отговорности изискват знанието на тази информация. Данните, събирани и обработвани от СуперХостинг.БГ, не обработваме за срок по-дълъг от 50 месеца.

Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита

Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от КМГ:

  1. право на информация;
  2. право на достъп до личните му данни;
  3. право на коригиране;
  4. право на изтриване;
  5. право на ограничаване на обработването;
  6. право на преносимост на данните;
  7. право на възражение срещу обработване на личните му данни.

КМГ не взема решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране на субекти на данни.

Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването. Допълнителна информация, свързана с обработването на лични данни от КМГ, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес на info@gramoten.li .

Правата, изброени в точките от 2 до 7, можете да упражните като подадете електронно заявление на електронния адрес на КМГ.

Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679).

В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане – да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

Контакти

Ако имате въпроси относно Политиката за конфиденциалност може да се свържете с нас по електронен път на адрес: info@gramoten.li

Scroll to Top
Scroll to Top