3 май 2023

Обучение за възрастни хора в Сливен: “Как да бъдем по-уверени и защитени онлайн”

Обучението е безплатно и ще се проведе на 3 май 2023. То се организира от Коалиция за медийна грамотност в партньорство с Библиотека „Зора 1860“, гр. Сливен и с подкрепата на Фондация “Лъчезар Цоцорков” като част от програмата “Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот” в рамките на кампанията "Дни на медийна грамотност 2023".

Подробности за това обучение ще намерите тук.

Записване

22, 26, 29 април 2023

Пилотно обучение за учители „С Уикипедия в класната стая“

Обучението е безплатно и ще се проведе онлайн. „С Уикипедия в класната стая“ е иновативен подход за развиване на медийната грамотност на учениците през създаване на онлайн съдържание. То е насочено към развитие на умения в учениците като търсене, оценяване и анализ на информация в онлайн пространството, така че да се превърнат от пасивни потребители в активни създатели на съдържание. Обучението се провежда в рамките на кампанията "Дни на медийна грамотност 2023".

Подробности за това обучение ще намерите тук.

Записване

24 април 2023

Обучение за възрастни хора в Севлиево: “Как да бъдем по-уверени и защитени онлайн”

Обучението е безплатно и ще се проведе на 24 април 2023. То се организира от Коалиция за медийна грамотност в партньорство с Градска библиотека – Севлиево и с подкрепата на Фондация “Лъчезар Цоцорков” като част от програмата “Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот” в рамките на кампанията "Дни на медийна грамотност 2023".

Подробности за това обучение ще намерите тук.

Записване

21 април 2023

Обучение за възрастни хора в Самоков: “Как да бъдем по-уверени и защитени онлайн”

Обучението е безплатно и ще се проведе на 19 април 2023. То се организира от Коалиция за медийна грамотност в партньорство с Общинска библиотека “Паисий Хилендарски”, гр. Самоков и с подкрепата на Фондация “Лъчезар Цоцорков” като част от програма “Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот”.

Подробности за това обучение ще намерите тук

Записване

10 април 2023

Обучение за възрастни хора в Плевен: “Как да бъдем по-уверени и защитени онлайн”

Обучението е безплатно и ще се проведе на 10 април 2023. То се организира от Коалиция за медийна грамотност в партньорство с Народно читалище „Съгласие 1869“ и с подкрепата на Фондация “Лъчезар Цоцорков” като част от програма “Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот”.

Подробности за това обучение ще намерите тук

Записване

5 април 2023

Обучение за възрастни хора във Варна: “Как да бъдем по-уверени и защитени онлайн”

Обучението е безплатно и ще се проведе на 10 април 2023. То се организира от Коалиция за медийна грамотност в партньорство с Регионална библиотека "Пенчо Славейков", гр. Варна, и с подкрепата на Фондация “Лъчезар Цоцорков” като част от програма “Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот”.

Обучението е предназначено за библиотекари от Варна и региона.

Заявяване на интерес

28 януари 2023

Обучения за учители по методика за преподаване на дигитално-медийна грамотност

Обученията се организират от Коалицията за медийна грамотност по проекта "Интегрален подход за развитие на дигитално-медийната грамотност на учениците", който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на на Европейското икономическо пространство. Коалицията за медийна грамотност носи цялата отговорност за съдържанието и провеждането на обученията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че програмата на обученията, както и съдържанието на настоящата покана, отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Важно: Обучението на 28 януари ще се проведе в присъствена форма. Разноските за път на желаещите да се регистрират за това обучение, които не са от София, ще бъдат възстановени.

Подробна информация и връзка към формуляр за записване ще намерите тук

 

Подробности и записване

24 януари 2023

To Share or Not to Share: Your Role in the Information Ecosystem with Mirela Petkova

15:00, American Spaces, 4a Slaveikov Square, Sofia

The lecture is part of the Black Sea Speaker Series – regional, hybrid virtual initiative of the U.S. Missions in Bulgaria, Georgia and Ukraine to educate youth leaders and emerging voices about key opportunities and challenges impacting countries on the Black Sea. Through digital & in-person American Spaces platforms, audiences can engage with American and local subject matter experts on a range of topics of strategic importance. The seminar will be led by Mirela Petkova, a journalist and member of the Media Literacy Coalition in Bulgaria.

Link to the event on Facebook

 
 

 

 

Register to participate virtually

14 януари 2023

Обучения за учители по методика за преподаване на дигитално-медийна грамотност

Обученията се организират от Коалицията за медийна грамотност по проекта "Интегрален подход за развитие на дигитално-медийната грамотност на учениците", който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на на Европейското икономическо пространство. Коалицията за медийна грамотност носи цялата отговорност за съдържанието и провеждането на обученията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че програмата на обученията, както и съдържанието на настоящата покана, отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Важно: местата за двете обучителни сесии на тази дата са почти изчерпани. Последната възможност да преминете това обучение е на 28.01 януари, когато същото обучение ще се проведе в присъствена форма. Разноските за път на желаещите да се регистрират за това обучение, които не са от София, ще бъдат възстановени.

Подробна информация и връзка към формуляр за записване ще намерите тук

 

Подробности и записване

17 декември 2022

Обучения за учители по методика за преподаване на дигитално-медийна грамотност

Обученията се организират от Коалицията за медийна грамотност по проекта "Интегрален подход за развитие на дигитално-медийната грамотност на учениците", който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на на Европейското икономическо пространство. Коалицията за медийна грамотност носи цялата отговорност за съдържанието и провеждането на обученията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че програмата на обученията, както и съдържанието на настоящата покана, отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Важно: местата за трите обучения на тази дата са запълнени. Втората дата за онлайн обучения е 14.01, а на 28.01 януари същото обучение ще се проведе в присъствена форма.

Подробна информация и връзка към формуляр за записване ще намерите тук

Подробности и записване

1 юли 2022

Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Балчик

Къде: гр. Балчик
Обучител: Миролюба Бенатова

Подробности и записване

30 юни 2022

Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Добрич

Къде: гр. Добрич
Обучител: Миролюба Бенатова

Подробности и записване

29 юни 2022

Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Силистра

Къде: гр. Силистра
Обучител: Миролюба Бенатова

Подробности и записване

24 юни 2022

Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Стара Загора

Къде: в. Стара Загора
Обучител: Велизара Цонева

Подробности и записване

[отлага се] 23 юни 2022

Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в Първенец

Къде: с. Първенец
Обучител: Мариана Александрова

Подробности и записване

20 юни 2022

Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в Шумен

Къде: гр. Шумен
Обучител: Миролюба Бенатова

Подробности и записване

16 юни 2022

Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Велико Търново

Къде: гр. Велико Търново
Обучител: Павла Стефанова

Подробности и записване

15 юни 2022

Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Видин

Къде: гр. Видин
Обучител: Георги Марчев

Подробности и записване

31 май 2022

Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Бургас

Къде: гр. Бургас
Обучител: Миролюба Бенатова

Подробности и записване

21 май 2022

Обучение по програма "Академия за възрастни. Медийна грамотност онлайн"

Къде: гр. София
Обучител: Ангел Георгиев

Подробности и записване

19 май 2022

Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. София

Къде: читалище “Васил Левски”
Обучител: Росен Цветков

Подробности и записване

17 май 2022

Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Хасково

Къде: гр. Хасково
Обучител: Миролюба Бенатова

Подробности и записване

27 април 2022

Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Кюстендил

Къде: гр. Кюстендил
Обучител: Миролюба Бенатова

Подробности и записване

26 април 2022

Обучение по програма "Академия за възрастни. Медийна грамотност онлайн"

Къде: Дом на културата “Красно село”, гр. София
Начален час: 10:00 ч.
Продължителност: 3 часа
Обучител: Миролюба Бенатова
Обучението е третото и последно в календара на програмата "Академия за възрастни. Медийна грамотност онлайн", изпълнявана от сдружение "Коалиция за медийна грамотност" в партньорство с Район Лозенец с финансовата подкрепа на Столична община - Програма "Европа" 2021.
Подробности и регистрация: Онлайн формуляр

Подробности и записване

15 април 2022

Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Търговище

Къде: гр. Лом
Обучител: Миролюба Бенатова

Подробности и записване

12 и 14 април 2022

Обучение за учители "Медийна грамотност през моя предмет"

Къде: в Zoom
Начален час: 17:30 ч. Продължителност: 90+90 минути Обучител: Иглика Иванова
Обучението е част от програмата на кампанията “Дни на медийната грамотност 2022”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Американското посолство в България по програмата за малки грантове.
Регистрация: Онлайн формуляр

Подробности и записване

31 март 2022

Обучение по програма "Академия за възрастни. Медийна грамотност онлайн"

Къде: Културен дом "Искър" в ЖК Дружба, София
Начален час: 10:00 ч.
Продължителност: 3 часа
Обучител: Миролюба Бенатова
Обучението е второ в календара на програмата "Академия за възрастни. Медийна грамотност онлайн", изпълнявана от сдружение "Коалиция за медийна грамотност" в партньорство с Район Лозенец с финансовата подкрепа на Столична община - Програма "Европа" 2021.
Подробности и регистрация: Онлайн формуляр

Подробности и записване

26 март 2022

Работилница за учители и младежки работници

Начален час: 10:00 ч.
Продължителност: 3 часа

Подробности и записване

15 и 17 март 2022

Обучение за учители "Медийна грамотност през моя предмет"

Къде: в Zoom
Начален час: 17:00 ч. Продължителност: 90+90 минути Обучител: Иглика Иванова
Обучението е част от програмата на кампанията “Дни на медийната грамотност 2022”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Американското посолство в България по програмата за малки грантове.
Регистрация: Онлайн формуляр

Подробности и записване

25 февруари 2022

Обучение по програма "Академия за възрастни. Медийна грамотност онлайн"

Къде: Зала "Американски център" към Столична библиотека
Начален час: 10:00 ч.
Продължителност: 3 часа
Обучител: Миролюба Бенатова
Обучението е първо в календара на програмата "Академия за възрастни. Медийна грамотност онлайн", изпълнявана от сдружение "Коалиция за медийна грамотност" в партньорство с Район Лозенец с финансовата подкрепа на Столична община - Програма "Европа" 2021.
Подробности и регистрация: Онлайн формуляр

Подробности и записване

15 и 17 февруари 2022

Обучение за учители "Медийна грамотност през моя предмет"

Къде: в Zoom
Начален час: 17:00 ч. Продължителност: 90+90 минути Обучител: Иглика Иванова
Обучението е част от програмата на кампанията “Дни на медийната грамотност 2022”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Американското посолство в България по програмата за малки грантове.
Регистрация: Онлайн формуляр

Подробности и записване

7 февруари 2022

Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Търговище

Къде: РБ "Петър Стъпов"
Обучител: Миролюба Бенатова

Подробности и записване

21 януари 2022

Обучение за ментори по медийна грамотност в Пловдив

Къде: присъствено, мястото се уточнява
Обучител: Миролюба Бенатова

Подробности и записване

10 януари 2022

Обучение за ментори по медийна грамотност

Обучение с журналистката Миролюба Бенатова по програма “Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот” за работещи в регионални читалища, библиотеки, граждански организации и местни общини в гр. Русе.

Подробности и записване

10 декември 2021

Обучение за ментори по медийна грамотност

Обучение за ментори по медийна грамотност за членове на КНСБ Бургас - регионални координатори.
Къде: хотел Емералд Бийч в Равда

Подробности и записване

30 ноември 2021

Обучение за ментори по медийна грамотност

Обучение за ментори по медийна грамотност за членове на КНСБ София
Къде: В сградата на КНСБ в София

Подробности и записване

12 ноември 2021

Обучение за ментори по медийна грамотност

Обучение с журналистката Миролюба Бенатова по програма “Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот” за работещи в регионални читалища, библиотеки, граждански организации и местни общини.

Подробности и записване

9 и 11 ноември 2021

Медийна грамотност през моя предмет

Обучение за преподаватели - част от придружаващите събития на националната конференция на Коалиция за медийна грамотност и Фондация за свободата "Фридрих Науман".

В партньорство с Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“.

Подробности и записване

6 ноември 2021

"Медийна грамотност онлайн за възрастни хора" Велико Търново

Къде: гр. Велико Търново, ул. “Сливница” №6
Обучител: Ангел Георгиев

Подробности и записване

25 октомври 2021

Обучение по проверка на фактите в онлайн среда

Обучение на Factcheck.bg за студенти по журналистика - част от придружаващите събития на националната конференция на Коалиция за медийна грамотност и Фондация за свободата "Фридрих Науман".

С подкрепата на Програма за малки грантове към Посолството на САЩ.

Подробности и записване

25 октомври 2021

Обучение за възрастни в Габрово

Къде: Библиотеката на Техническия университет
Обучител: Миролюба Бенатова

Подробности и записване

21 юли 2021

Обучение за възрастни в Пловдив

Къде: Читалище "Алеко Константинов"
Обучител: Миролюба Бенатова

Подробности и записване

6 и 8 юли 2021

„Медийна грамотност през моя предмет“

Къде: Онлайн (Zoom)
Обучител: Ангел Георгиев

Подробности и записване

29 юни и 1 юли 2021

„Медийна грамотност през моя предмет“

Къде: Онлайн (Zoom)
Обучител: Ангел Георгиев

Подробности и записване

22 и 24 юни 2021

„Медийна грамотност през моя предмет“

Къде: Онлайн (Zoom)
Обучител: Ангел Георгиев

Подробности и записване

21 юни 2021

Обучение за възрастни във Враца

Къде: Регионална библиотека “Христо Ботев”
Обучител: Миролюба Бенатова

Подробности и записване

15 и 17 юни 2021

„Медийна грамотност през моя предмет“

Къде: Онлайн (Zoom)
Обучител: Емануил Георгиев

Подробности и записване

14 юни 2021

Обучение за възрастни в Монтана

Къде: Регионална библиотека “Гео Милев”
Обучител: Миролюба Бенатова

Подробности и записване

8 и 10 юни 2021

„Медийна грамотност през моя предмет“

Къде: Онлайн (Zoom)
Обучител: Емануил Георгиев

Подробности и записване

5, 7, 12 и 14 април 2021

„Онлайн медийна грамотност за ментори“

Къде: Онлайн (Zoom)
Обучител: Миролюба Бенатова

Подробности и записване

4, 9, 11 и 16 март 2021

„Онлайн медийна грамотност за ментори“

Къде: Онлайн (Zoom)
Обучител: Ангел Георгиев

Подробности и записване

2 и 4 март 2021

„Повишаване на медийната грамотност на възрастни от община Костинброд“

Къде: Народно читалище „Иван Вазов“ – Костинброд
Обучител: Цветан Петров

Подробности и записване

27 и 28 февруари 2021

Повишаване на медийната грамотност в Община Благоевград

Обучител: Мариета Димитрова

Подробности и записване

23 и 25 февруари 2021

„Повишаване на медийната грамотност на възрастни от община Костинброд“

Къде: Народно читалище „Иван Вазов“ – Костинброд
Обучител: Цветан Петров

Подробности и записване

17,19, 24 и 26 февруари 2021

„Онлайн медийна грамотност за ментори“

Къде: Онлайн (Zoom)
Обучител: Мариета Димитрова

Подробности и записване

13 и 14 февруари 2021

Повишаване на медийната грамотност в Община Благоевград

Обучител: Мариета Димитрова

Подробности и записване

7 февруари 2021

Обучение за ментори по медийна грамотност в Търговище

Къде: Регионална библиотека "Петър Стъпов"-Търговище
Обучител: Миролюба Бенатова

Подробности и записване
Scroll to Top
Scroll to Top