“С Уикипедия в класната стая“ – наръчникът за медийна грамотност за учители на глобалната онлайн енциклопедия вече е достъпен на български език

Наръчникът предлага критичен подход към Уикипедия, който помага на преподавателите на ясен и разбираем за децата език да обяснят в клас как се създава информация, как се анализира и оценява онлайн съдържание, как се разпознава дезинформацията и как безопасно и сигурно да общуват в интернет.

  • планират уроци, които включват Уикипедия като учебно средство;
  • оценяват как учениците използват Уикипедия като източник на информация;
  • използват Уикипедия като средство за преподаване на медийна и информационна грамотност в класната стая;
  • оценяват уменията на учениците за медийна и информационна грамотност с помощта на Уикипедия;
  • помагат на учениците да правят малки приноси за Уикипедия.

За преводачите:

Scroll to Top
Scroll to Top