logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Digital Economy and Society Index 2020: България отново е на последно място в ЕС

И през 2020 България се нарежда на последно място в Индекса за цифрова икономика и общество (DESI) на Европейската комисия. Индексът отчита цифровото развитие и конкурентоспособност на 27-те държави членки на ЕС и Обединеното кралство чрез измервания в областите свързаност, човешки капитал, използване на интернет, интеграция на цифрови технологии, цифрови обществени услуги.

България се справя сравнително добре в областта на свързаността, особено по отношение на широкия достъп до свръх високоскоростни и мобилни широколентови мрежи.  Същевременно лицата, които притежават поне основни цифрови умения, възлизат на 29% от възрастното население при средно ниво за ЕС от 58% – запазване на нивото от 2019 година. Според актуалните данни едва 11% притежават умения над средното равнище. Представянето на България по отношение на интегрирането на цифрови технологии също е под средната стойност.

\"\"

Вляво: Относителни резултати на България по петте измерения към 2020 година спрямо средното ниво за ЕС-28. Вдясно: Прогрес в Индекса на България от 2015 година насам в сравнителен план (спрямо средното ниво за ЕС-28) . Източник: Европейска комисия

България се е изкачила с две места в класацията в измерението човешки капитал в сравнение с предходната година (вж. долната инфографика). Въпреки това равнището на уменията на българските граждани в областта на цифровите технологии е сред най-ниските в ЕС.

\"\"

Източник: Европейска комисия, Доклад за България 

И тази година Финландия оглавява Индекса за цифрова икономика и общество (DESI), следвана от Швеция и Дания. Финландия, Дания, Холандия, Швеция и Естония са начело и в Индекса за медийна грамотност за 2019 г. на Институт Отворено общество – София. България заема 29 място в класацията (непосредствено зад Румъния) от 35 държави и се намира в предпоследния, четвърти клъстер, редом с Румъния, Сърбия (30-то място) и Черна гора (31-во място).

Scroll to Top
Scroll to Top