logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Иглика Иванова

Media-Pluralism-Monitor-2023-Interactive-CMPF

Мониторинг на медийния плурализъм в България: Необходими са по-всеобхватни, последователни и ефективни мерки за развитие на медийната грамотност

Ключови показатели на социалното включване, сред които е и медийната грамотност, остават силно проблематични и допринасят за недостатъчните гаранции и неблагоприятни условия за защита на медийния плурализъм в България. Това показват резултатите от новото издание на сравнителното мониторингово изследване на потенциалните рискове за медийния плурализъм Центъра за медиен плурализъм и медийна свобода към Европейския университетски […]

Мониторинг на медийния плурализъм в България: Необходими са по-всеобхватни, последователни и ефективни мерки за развитие на медийната грамотност Read More »

education, online learning, icon-5600987.jpg

Медийна грамотност през дистанционно обучение

Медийна грамотност през дистанционно обучение В рамките на програмата е разработен наръчник за преподаване на медийна грамотност чрез дистанционното обучение за ученици между 5 и 7 клас. Коалиция за медийна грамотност си сътрудничи с Центъра за безопасен интернет и Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в периода декември 2020

Медийна грамотност през дистанционно обучение Read More »

С Уикипедия в класната стая

С Уикипедия в класната стая Програмата използва целия обем от знания, създаден от общностите на движението Уикимедия, и позволява да бъде адаптирана лесно към съответните местни образователни системи и начин на работа на учителите. В рамките на кампанията “Дни на медийна грамотност 2023”, реализирана с финансовата подкрепа на Посолството на САЩ в България, Коалицията за

С Уикипедия в класната стая Read More »

ai generated, woman, teacher-8663329.jpg

Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците

Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците Програмата включва методика за преподаване на медийна грамотност през целия образователен процес, независимо от избрания предмети, кратък обучителен курс и наръчник за учители с урочни планове. През 2020 г. Коалиция за медийна грамотност разработи индекс и методика за измерване на уменията по медийна грамотност в училище.

Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците Read More »

Учене през целия живот

Учене през целия живот Програмата за учене през целия живот на Коалиция за медийна грамотност е насочена към възрастни хора, които използват интернет и социални мрежи (Фейсбук или други), но все още не познават достатъчно добре рисковете там, както и какви са техните възможности за по-пълноценно общуване. Програмата за учене през целия живот на Коалиция

Учене през целия живот Read More »

Честит пети рожден ден на sCOOL Media!

През февруари младежката онлайн платформа за журналистика и медийно образование sCOOL Media – член на Коалицията за медийна грамотност от самото си създаване – отбелязва петата си годишнина. Създадена през 2019 г. от Асоциацията на европейските журналисти – България, в партньорство с Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” и Фондация „Америка за България“, sCOOL Media

Честит пети рожден ден на sCOOL Media! Read More »

Националната конференция „Медийната грамотност като споделена отговорност. Добрите практики“

Коалицията за медийна грамотност, заедно с Фондация за свободата „Фридрих Науман“, организира Национална конференция „Медийната грамотност като споделена отговорност“. Събитието ще се състои на 10 ноември, 2023 г. в конферентен център Launchee в София. В рамките на конференцията ще бъдат представени проекти, стратегически цели, политики и добри практики на основните заинтересовани страни в полето на

Националната конференция „Медийната грамотност като споделена отговорност. Добрите практики“ Read More »

19. СУ в София организира заключителна конференция и представи резултати от проекта Digital pedagogical strategy for Z generation

На 13.10.2023 г. в София се състоя конференция на тема: “Резултати от европейски проект “Digital pedagogical strategy for Z generation”, организирана от СУ “Елин Пелин“ – координатор на проекта. Коалицията за медийна грамотност е един от асоциираните партньори на едноименния проект, финансиран по програма “Еразъм+” – КД 2, “Партньорства за сътрудничество в училищното образование”, сектор

19. СУ в София организира заключителна конференция и представи резултати от проекта Digital pedagogical strategy for Z generation Read More »

Be Media Smart – ирландският пример за провеждане на национална кампания за медийна грамотност в медиите

Be Media Smart е кампания и мултимедиен информационен пакет от ресурси, създадена през 2019 г. по инициатива на най-голямата организация за медийна грамотност в Ирландия – Media Literacy Ireland. Кампанията Be Media Smart е предназначена за осведомяване на обществеността за значението и ролята на медийната грамотност за гражданите и се провежда ежегодно в партньорство с

Be Media Smart – ирландският пример за провеждане на национална кампания за медийна грамотност в медиите Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top