logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Обучение за повишаване на медийната грамотност в община Костинброд

Коалицията за медийна грамотност (КМГ) в сътрудничество с организациите Techsoup Europe и Funky Citizens и с любезното съдействие на ръководството на община Костинброд организира обучение за повишаване на медийната грамотност на възрастни лица от общината. Семинарите са част от провеждащата се за четвърти път кампания „Дни на медийната грамотност“ на КМГ, в която членуват организации в областта на образованието, журналистиката и гражданското участие, академични представители, както и експерти в тази област.

Обученията на тема „Повишаване на медийната грамотност на възрастни от община Костинброд“ ще се проведат на 23, 25 февруари, 02 и 04 март 2021 г. /вторник и четвъртък/ от 17,30 ч. в големия салон на Народно читалище „Иван Вазов“ – Костинброд. Те ще се водят от г-н Цветан Петров – член на Коалицията за медийна грамотност, дългогодишен журналист, преподавател по български език и литература и ръководител на клуб „Журналистика“ в Средно училище „Д-р П. Берон“, с помощник журналистката г-жа Валерия Иванова и с участието на председателя на Коалицията г-жа Кристина Христова.

В семинарите са включени около 20 лица: 7 секретари на читалища от околните селища, 4 читалищни работници от НЧ „Иван Вазов“ – Костинброд /вкл. библиотекари/, четирима служители на Общинската администрация, по един представител на Дневния център за работа с деца на улицата, на Центъра за социална рехабилитация и интеграция и на детска градина „Радост“, както и на пенсионерски клубове.

Подобни обучения ще се проведат и в други български общини.

Предвиждат се 5 основни дейности /модули/ за четирите отделни дни на обучението, включващи теоретична част, презентации, проучване, упражнения, работа по групи, дискусии. Участниците ще дискутират рисковете и надеждността на различните медийни канали и източниците на информация, ще бъдат запознати с елементите на фалшивите новини и как да ги разпознават, като ще работят с подвеждащи и истински текстове. Те ще бъдат информирани и за пропагандата и конспирациите, ще идентифицират тролове на политически партии и организации.

Специална тема в обучението е „Онлайн измамите, фалшивите профили и рисковете от тях в интернет“. На онлайн измами, както и на други измами, за съжаление, често са жертви възрастни хора. В този смисъл, участниците ще добият представа за видовете измами и рисковете от споделяне на лична информация във Фейсбук и други социални мрежи, ще знаят правилата при създаване и публикуване на медийно съдържание в интернет.  Тези 20 жители на общината ще могат да споделят наученото и със свои колеги, близки и приятели.

\"\" \"\" \"\"\"\"

 

Заглавно изображение: Община Костинброд

Scroll to Top
Scroll to Top