logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Противодействие на дезинформацията с позитивни разкази. Безплатен уебинар за НПО в \“Дни на медийна грамотност 2021\“

Коалиция за медийна грамотност и румънската организация Funky Citizens, съвместно с HiveMind и Techsoup Europe (Полша), организират четиридневно обучение, предназначено изключително за представители на неправителствени организации, развиващи дейност в Румъния и България. Четирите сесии ще се проведат онлайн в рамките на два понеделник и два петъка – на 15, 19, 22 и 26 февруари от 16:00 часа, всяка с продължително 90 минути. Работния език е английски, а за успешно завършване на обучението е необходимо участие и в четирите сесии.

Обучението \“Противодействие на дезинформацията с позитивни разкази\“ е част от програмата на \“Дни на медийна грамотност 2021\“

Регистрацията е задължителна и е отворена за желаещи да се включат в обучението до 12 февруари.

 

[button title=\“РЕГИСТРАЦИЯ\“ icon=\“icon-rocket\“ icon_position=\“right\“ link=\“https://its.funky.ong/tbpn\“ color=\“#00b7b6\“ font_color=\“#ffffff\“ large=\“1\“]
Румъния и България се присъединиха към ЕС заедно (на 1.01.2007 г.) и се сблъскват със сходни трудности и предизвикателства по пътя си към европейската интеграция и развитието на активно и овластено гражданско общество. Не рядко активистите в Румъния и България са ставали обект на недоброжелателни и клеветнически кампании за уронване на авторитета и доверието в каузите, експертността и ефективността на дейността, която развиват.

Сред най-сериозните препятствия, които се налага да преодоляват, е разпространението на дезинформация онлайн, достигаща до много голяма част от гражданите на двете държави, предвид факта, че социалните медии са един от основните източници на информация и новини сред румънските и българските интернет потребители. Същевременно България и Румъния са държавите с най-ниски нива на медийна грамотност в целия Европейски съюз.

Завършвайки обучението „Противодействие на дезинформацията с позитивни разкази“ ще научите как да изграждате информационни или застъпнически кампании чрез положителни разкази. В приятелска и защитена среда активисти и хора с различен опит в инициативи на гражданския сектор ще могат да обменят идеи, преживявания и добри практики в изграждането на доверие и влияние в обществото чрез цялостна стратегия в създаването на съобщения и послания, които действат като имунизация или превенция срещу дезинформацията, не само като средство за ответна реакция.

За лектора:

Елена Калистру е председател и основател на румънската неправителствена организация Funky Citizens, чиято основна дейност е разработването на образователни и ефективни инструменти за застъпничество, основано на изследвания, базирани на данни. Организацията насърчава гражданите да участват в инициативи за повишаване на отчетността и отговорността на органите на публичната власт, чието въздействие е видимо и измеримо.

Елена притежава над 10 години опит в проекти на гражданското общество, както на национално, така и на международно ниво. Нейният опит е главно в областта на доброто управление, прозрачността, публичните финанси и застъпничеството. Тя е основател на първата за Румъния платформа, изцяло посветена на проверката на факти – www.factual.ro.

Заглавно изображение: Funky Citizens

\"\"   \"\"    \"\"   \"\"

Scroll to Top
Scroll to Top