logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Да играеш и да учиш: мобилните игри в учебния процес. Българският опит (уебинар)

На 6 март, събота, ще се състои уебинар на тема „Да играеш и да учиш: мобилните игри в учебния процес. Българският опит“. Събитието е част от програмата на \“Дни на медийна грамотност\“ и се организира от Коалицията за медийна грамотност в партньорство с Фондация \“Лъчезар Цоцорков\“. В него ще вземат участие Михаил Ненов – директор на иновативното ОУ “Александър Георгиев Коджакафалията” в гр. Бургас, Никола Георгиев – основател и изпълнителен директор на дигиталното студио Kvaba Interactive, ученици от пети клас в ОУ “Александър Георгиев Коджакафалията” и доц. д-р Камен Козарев – изследовател в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към БАН и преподавател в Катедрата по астрономия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Ще бъде представена първата мобилна видеоигра за учене чрез преживяване и развитие на критично мислене, меки умения, интерес и усет към физиката, разработена изцяло в България – Space Patrol Co-Op Adventure. Играта има версии за Android и iOS и е безплатна за инсталиране. Тя е предназначена за деца на възраст между 8 и 12 години, а за създаването й допринасят по един или друг начин всички панелисти в уебинара – Kvaba Interactive е разработчик на играта, доц. Козарев е неин консултант, а директорът и учениците от ОУ “Александър Георгиев Коджакафалията” участват в пилотното й тестване. В последната част от събитието панелистите ще отговарят на въпроси на аудиторията.

Желаещите да се включат в дискусията ще могат да направят това като се регистрират за провеждането на уебинара в Zoom. Всички останали ще могат да наблюдават събитието на живо във Facebook страницата на Коалицията за медийна грамотност, където също ще могат да задават въпроси към панелистите.

[button title=\“РЕГИСТРАЦИЯ\“ icon=\“icon-rocket\“ icon_position=\“right\“ link=\“https://forms.gle/ZedfaRTpUMKBjaEj6\“ color=\“#00b7b6\“ font_color=\“#ffffff\“ large=\“1\“]

Видеоигрите в образованието и гражданството на XXI век

Американският учен и дизайнер на игри Ерик Зимерман провъзгласява XXI век за „лудическия век“ (от лат. ludus – игра). Във времето, в което живеем, изкуството, дизайнът, развлечението, търговията и образованието все повече ще придобиват чертите на игра, а разширяването на обхвата на гейм културата (от англ. game – игра) ще оказва влияние върху всички аспекти на живота. Подобна е оценката на проф. Хенри Дженкинс, според когото видеоигрите ще бъдат изкуството на XXI век.

През последните две десетилетия се наблюдава значително увеличаване на общността на изследователите, изучаващи компютърни и видеоигри. Тези изследвания обхващат широк спектър от теми като кои са причините игрите да се привлекателни за толкова много хора, какви са ефектите върху индивида и обществото от появата на тази развлекателна култура и начините, по които игрите могат да пресъздават света. Нараства научната литература, в т.ч. научни статии и издания, изследователски организации и конференции; в същото време темата се възприема все по-сериозно от широката общественост, средствата за масова информация и академичната общност.

Видеоигрите са една от 12-те области на грамотност, които съставляват рамката за медийна и информационна грамотност на UNESCO.

\"\"
Грамотността на видеоигрите е един от най-комплексните компоненти на тази рамка, тъй като видеоигрите могат да съдържат елементи от всички останали медии и изискват активно участие. Те са едновременно културен, медиен и технологичен продукт, развиват цифровите умения, но също така критичното мислене, способността за вземане на решения и културата на участие.

Приложението на видеоигрите или техните компоненти, методи и функции в образованието също нараства, като това се отнася както до игри, създадени изключително с образователна цел, така и до комерсиални заглавия, предпочитани от т.нар. сериозни геймъри. Още през 2008-2009 година Европейската федерация за интерактивен софтуер си сътрудничи с European Schoolnet за провеждането на изследване на употребата на видеоигрите в училищата в Европа, в което вземат участие повече от 500 преподаватели от осем държави от ЕС – Дания, Испания, Франция, Австрия, Италия, Великобритания, Нидерландия, Литва.

Основни очаквания на повечето преподаватели, свързани с включването на видеоигри в учебния процес, са да повишат мотивацията на учениците, да допринесат за постигане на учебните цели, да може да се ползват по различни начини, да са релевантни на учебната програма, да са лесни за разбиране и употреба и да бъдат източник на достоверна информация. Първото очакване е почти напълно оправдано – повече от 90% от преподавателите отчитат, че видеоигрите категорично имат свойството да мотивират учениците или най-малкото допринасят за това.

Много добри резултати са отчетени при ученици с обучителни трудности, както и за повишаване на определени умения – от компютърна грамотност и комуникативност, през инициативност и разрешаване на проблеми, до по-бързи рефлекси и представяне по даден предмет. Повечето преподаватели, използващи видеоигри в класната стая, са предпочели комерсиални заглавия като the Sims и игрите на чешкото студио Amanita Design (Machinarium, Samorost, Botanicula) пред игри, създадени за образователни цели.

Като цяло отделни учени или преподаватели, търсещи различни новаторски подходи, са тези, които успешно интегрират видеоигрите в учебна програма. Видеоигри като Portal на Valve и Minecraft на Mojang/Microsoft имат модифицирани за употреба в класната стая версии (MinecraftEdu например се ползва от близо 200 средни училища и 30 библиотеки и общностни организации в Северна Ирландия), а две от игрите от поредицата Assassin\’s Creed на Ubisoft притежават специални образователни режими – т.нар. discovery tours.

В България опитът по отношение на използването на видеоигри в учебния процес и по-специално за развитието на критично мислене и медийна грамотност е оскъден. През 2017/2018 година ОУ \“Александър Георгиев-Коджакафалията\“ успешно внедрява Minecraft като образователен инструмент за реализиране на интегриран подход на преподаване и учене. Повече за този проект и за методологията за учене чрез видеоигра в класната стая, приложена в училището, ще научите от неговия директор Михаил Ненов на уебинара на 6 март.

Заглавно изображение: pressfoto

Scroll to Top
Scroll to Top