logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Започва първото национално проучване на дигитално-медийните умения на гимназистите по методиката на Коалицията за медийна грамотност

Проектът се реализира съвместно от Коалиция за медийна грамотност, Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование и Министерството на образованието и науката

Десетокласници от 229 паралелки ще участват в първото за България национално изследване за оценяване на дигитално-медийните компетентности на гимназистите. То ще се проведе между 10 и 20 януари 2022 г. в 170 училища от цялата страна, избрани на случаен принцип.

Уменията на учениците ще бъдат проверени и измерени чрез онлайн тест, за чието попълване ще разполагат с 60 минути. Те ще отговарят на два вида въпроси – предимно на такива с избираеми отговори, но няколко от задачите изискват от тях да формулират собствени аргументирани разсъждения.

Резултатите от проучването ще бъдат използвани за прецизиране на методиката за преподаване на дигитално-медийна грамотност през учебните програми, по която Коалицията за медийна грамотност провежда обучение за учители. Целта е тези компетентности да се развиват като интегрална част от целия образователен процес, независимо от преподавания предмет.

Представяне на проекта Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците, изпълняван от Коалицията за медийна грамотност, ще намерите тук.

Обновената методология за оценяване на дигитално-медийните умения на гимназисти на Коалицията за медийна грамотност ще намерите тук

\"\"

Проектът “Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на €79,265.25, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Този проект е директно продължение на проекта „Индекс и методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти“ от 2020 г. Целта и на двата проекта е да се подпомогне целенасоченото и всеобхватно развитие на медийната грамотност в България – както през каналите на държавната училищна мрежа, така и през проекти на неправителствения сектор.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от Коалицията за медийна грамотност и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази уебстраница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Заглавно изображение: Depositphotos

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top
Scroll to Top