logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Съвместна кампания срещу дезинформацията на Meta и Коалицията за медийна грамотност

Всеки може да допусне грешка, когато тълкува и цитира данни и твърдения за факти. Поради популярността им социалните мрежи са един от основните инструменти за разпространение на подвеждаща информация сред потребителите в особено големи мащаби. За мисинформация говорим тогава, когато разпространението на невярна или подвеждаща информация не е продиктувано от намерение да се нанесе вреда или когато се разпространява дезинформация, която не е разпозната като такава. Като мисинформация могат да бъдат определени например журналистическите грешки. Дезинформацията, от друга страна, не е просто невярно съдържание, а злонамерено поведение, подчинено на определени интереси.

Дезинформацията отслабва устойчивостта на демокрацията, тъй като пречи на гражданите да вземат решения, основаващи се на факти, и по този начин изопачава общественото мнение. Тя е основно средство, използвано от местни и чуждестранни субекти, за да манипулират политиката, обществения дебат и поведението в различни области – от обществената сигурност и здраве, през миграцията и изменението на климата, до финансите.

Дезинформацията често подхранва радикални и екстремистки идеи и действия, може да подкопае доверието в науката и в емпиричните данни, пречи на свободата на изразяване.

Дезинформацията е мощно, евтино и икономически изгодно средство за влияние. Под дезинформация се разбира доказуемо невярна или подвеждаща информация, която се създава, представя и разпространява с цел да се извлече икономическа изгода или съзнателно да се въведе в заблуждение обществеността – тоест, дезинформацията е осъзнато и злонамерено поведение срещу обществения интерес.

Заедно с Meta Коалицията за медийна грамотност провежда национална кампания срещу дезинформацията във Facebook и Instagram, финансирана от Meta. Защото борбата срещу дезинформацията е наша обща кауза и не би била успешна без личното участие и отговорност на всеки от нас.

Още по темата:

Д-р Никола Тулечки: “Източникът на дезинформация сме ние самите и нашите предразсъдъци” | КОАЛИЦИЯ ЗА МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ (gramoten.li)

Акценти от конференцията „Медийна грамотност срещу дезинформацията“ | КОАЛИЦИЯ ЗА МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ (gramoten.li)

Factcheck.bg се присъедини към Международната мрежа на проверителите на факти | КОАЛИЦИЯ ЗА МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ (gramoten.li)

Как да разпознаваме подвеждащата информация и фалшивите новини онлайн? (видеоурок на Уча.се и КМГ) | КОАЛИЦИЯ ЗА МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ (gramoten.li)

Ново видео на Уча.се: Как да различаваме фалшиви профили в социалните мрежи | КОАЛИЦИЯ ЗА МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ (gramoten.li)

Какво означава журналистите да представят „всички гледни точки“ и къде са границите между необходимото разнообразие от мнения и предоставянето на платформа на дезинформация, реч на омразата и пропаганда

Пътеводител за проверка на фактите в дигитална среда“ в помощ на разследващи журналисти и на всички представители на гражданското общество, за които разобличаването на фалшивите новини и дезинформацията е кауза и необходимост

Scroll to Top
Scroll to Top