logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

YouVerify Fake News games

YouVerify! е продължение на пилотния проект Youcheck! (2019-21) и се фокусира върху развиването на уменията в областта на проверката на изображения и видеоклипове европейските граждани. Основната му цел е да подпомогне справянето със сериозните предизвикателства, породени от дезинформацията, като даде едновременно знания и инструмент на хората, така че уверено и компетентно да правят разлика между истински и манипулирани изображения и видеоклипове.

Ключов компонент на YouVerify! е приставката InVID-WeVerify, първоначално разработена за журналисти, за да се насърчи информационната устойчивост и капацитетът за разобличаване на информация сред младите хора и специалистите, работещи с млади хора (учители, библиотекари, младежки работници).

Проектът се финансира от Европейската комисия в рамките на програмата „Медийна грамотност за всички“ (2020). Осъществява се от AFP във Франция, UNED в Испания, SNSPA в Румъния и Savoir*Devenir във Франция, която координира проекта.

BotBusters: Fake News Game – научете как да използвате професионален инструмент за откриване на манипулирани изображения и видеоклипове

YouCheck! detectives – станете детективи за дезинформация и научете как да разпознавате фалшифицирани изображения 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top
Scroll to Top