logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Minecraft Digital Citizenship

Digital Citizenship (цифрово гражданство) е обучителен модул на образователната версия на Minecraft – Minecraft Education – чрез който учениците научават за правата, отговорностите и възможностите да живеят, учат и работят във взаимосвързан цифров свят, докато действат и моделират по начини, които са безопасни, законни и етични. Модулът е подходящ за ученици в основния и прогимназиалния етап.

Урокът по цифрово гражданство въвежда концепциите за дигитална кражба, медийна грамотност, споделяне и тормоз чрез различни мисии в Minecraft. Целта на това преживяване е да подтикне учениците към поведение и развиването на умения, които цифровите граждани трябва да притежават, за да работят успешно в сътрудничество с връстниците си в цифрова среда. Има 4 портала, които учениците могат да посещават в произволен ред: тормоз, медийна грамотност, цифрова кражба и споделяне. Завършвайки този модул, учениците ще могат да: дефинират основните атрибути на отговорното цифрово гражданство; изпитват уважение към чувствата и творенията на другите ; разбират и спазват авторските права на творците; разбират риска от немарливостта към цифровия отпечатък, който оставят; знаят как да общуват с другите в позитивен тон.

Нови понятия в този урок:

Зловредност (griefing) – умишлено предизвикване на негативна реакция у друг играч чрез унищожаване или изграждане на площи от земя, собственост на друг играч. 
Трол – играч, който започва безсмислени спорове или разстройва други играчи чрез съобщенията, които публикува пиша в чата
Сътрудничество – взаимодействие с един или повече други хора за постигане на обща цел
NPC – неигрален персонаж (действащо лице в играта, което не може да бъде контролирано от играча)
Цифров отпечатък (digital footprint) – запис на всяка дейност, извършвана онлайн
Агент – програмируем герой, ексклузивен за Minecraft: Education Edition. Агентът може да бъде програмиран да изпълнява различни задачи чрез инструментите за компютърно програмиране, вградени в играта

Препоръка към преподавателите:

Изискайте от учениците да отделят време, за да обмислят индивидуално своя опит и да споделят мислите и очакванията си за реализирането на отговорно цифрово гражданство чрез документ или в блог на класа. Издайте сертификат на всеки ученик, завършил успешно модула.

Scroll to Top
Scroll to Top