logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

19. СУ в София организира заключителна конференция и представи резултати от проекта Digital pedagogical strategy for Z generation

На 13.10.2023 г. в София се състоя конференция на тема: “Резултати от европейски проект “Digital pedagogical strategy for Z generation”, организирана от СУ “Елин Пелин“ – координатор на проекта.

Коалицията за медийна грамотност е един от асоциираните партньори на едноименния проект, финансиран по програма “Еразъм+” – КД 2, “Партньорства за сътрудничество в училищното образование”, сектор “Училищно образование”.

Той е осъществен от партньори от четири държави – Бъглгария, Норвегия, Полша и Литва – в периода ноември 2021 – ноември 2023 г. Общата цел на проекта бе да подпомогне образователната система да се адаптира към предизвикателствата на цифровата епоха, да подготви учениците за успешно участие в модерното общество и да гарантира, че преподавателите разполагат с необходимите знания,  умения и ресурси за ефективна и дигитална образователна практика.

Един от ключовите резултати от проекта е формирането на мрежа от „Дигитални приятелски училища“ между четирите участващи държави.

Началото на проекта бе поставено с разработването на знания, описания, критерии, за да помогне на училищата да разработят своя собствена цифрова педагогическа стратегия и паралелно с това инструмент за картографиране, базиран на известни критерии, за да оцени институциите и да даде насока за по-нататъшната им работа.

Една от основните му цели беше разширяването на експертния опит на партньорите по проекта за подкрепа и прилагане на собствени цифрови стратегии и съдържание на приятелски училища за училищно ръководство, учители, ученици и родител.

Основните резултати от проекта са:

Подробно описание на целите, очакваните резултати, задачите и етапите от проекта е налично в официалния сайт на 19 СУ.

В рамките на заключителното събитие Мирела Петкова – координатор на проекта, даде възможност на участниците да тестват преведения на български език „Уеб-базиран инструмент за установяване на настоящи потребности при дигитализацията на учебния процес“.

Инструментът позволява на училищата да анализират и оценяват състоянието на своята дигитална инфраструктура и да предприемат конкретни стъпки за подобрение.

Присъстващите имаха възможност да се запознаят и с дигиталния ресурсен център, който предоставя на училищата, учителите, учениците и студентите свободен достъп до актуални учебни материали, инструменти и насоки за интегриране на технологиите в учебния процес и допринася за усъвършенстването му чрез възможности за обогатяване на опита и развитието на уменията в дигиталната епоха.

Обучителен курс е разработен от партньорите от България – екипа от Центъра за образователни и обучителни дейности – Валюми. Г-жа Ади Конедарева представи този педагогически модел за e-обучение, базиран на 5-стъпковия модел на професор Джили Салмон, който ще допринесе за развитието на дигиталните компетенции на образователната общност.

„С гордост споделяме тези резултати с всички от Вас и се надяваме, че те ще помогнат за създаването на нови политики и стратегии в учебните заведения-училища и университети, които да са в крак с дигиталната епоха на Z – поколението“ — 19. СУ „Елин Пелин“.

Scroll to Top
Scroll to Top