logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

С модулите „Доброволчество“ и „Дезинформация – тенденции и закони в ЕС“ приключи Програмата за дигитален активизъм и малки грантове

На 17 и 18 май, 2024 г. Коалиция за медийна грамотност организира финалните два обучителни модулa в Програмата за дигитален активизъм на TechSoup Network, в партньорство с Funky Citizens. „Доброволчество – комуникация и послания“ и  „Дезинформация, пропаганда и информационен интегритет: От данните и социалните медии до текстовете в европейските закони“ бяха водещите теми в двудневното обучение, част от цялостната програма, която има за цел да подготви неправителствени организации да комуникират ефективно с аудиториите си в дигитална среда, както и да разпознават и да се предпазват от дезинформация и пропагандно съдържание.  

Емануела Иванова от Time Heroes представи интересна и различна гледна точка към мотивацията за доброволческия акт на даряване на труд, време и усилия в подкрепа на конкретна кауза. Тя разказа за различните доброволчески инициативи на платформата и сподели ценни за гражданските организации – участници в програмата, практически насоки – от идейното създаване на доброволческите кампании, през реализацията им, комуникиране на посланията, тона на общуване с аудиторията, избор на снимки за социалните мрежи, до най-същинската част – привличането на доброволци.

Обучението включваше и един от най-важните модули в програмата, който има за цел да подготви гражданските организации да разпознават своевременно дезинформация и пропагандно съдържание, както и да предпазят аудиториите си от него. За целта, в презентациите на лектора Никола Тулечки, лингвист, експерт по данни в „Онтотекст“ от 2017 г. и един от основателите на сдружение „Данни за Добро“, имаше много конкретни примери затова как и от кого се разпространява такъв тип информация и как да се защитим от нея. Съдържателна и ценна за участниците беше и втората част на обучението на Никола Тулечки, в който той обърна внимание на регулаторните рамки и механизми за информационен интегритет в Европа, част от които е „Законодателният акт за цифровите услуги“.     

Scroll to Top
Scroll to Top