logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Участвайте в тестовото проучване на първата методика за измерване на медийната грамотност на българските гимназисти

През октомври 2020 година започва тестово проучване на първата методика за измерване на медийната грамотност на българските гимназисти. Тя е базирана на методиката за оценка на глобални компетентности на PISA и представлява интегриран инструмент за ефективно противодействие на дезинформацията и поляризацията в модерните общества.

Участвайте в тестовото проучване за умения по медийна грамотност на гимназисти и станете
[icon type=\“icon-star\“]Дигитални звезди в подкрепа на медийната грамотност в България[icon type=\“icon-star\“]

 

[one_third][button title=\“ВЪПРОСНИК 1\“ icon=\“icon-rocket\“ icon_position=\“right\“ link=\“https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=8XpjoLaqAvI%3D\“ color=\“#00b7b6\“ font_color=\“#ffffff\“ large=\“1\“][/one_third][one_third][button title=\“ВЪПРОСНИК 2\“ icon=\“icon-rocket\“ icon_position=\“right\“ link=\“https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=0BBFCraaiuo%3D\“ color=\“#00b7b6\“ font_color=\“#ffffff\“ large=\“1\“][/one_third][one_third][button title=\“ВЪПРОСНИК 3\“ icon=\“icon-rocket\“ icon_position=\“right\“ link=\“https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=IIZ3jMoIAvg%3D\“ color=\“#00b7b6\“ font_color=\“#ffffff\“ large=\“1\“][/one_third]

За попълването на един въпросник е достатъчен един учебен час, като на преподавателите се препоръчва да разделят учениците на три групи, колкото са и въпросниците. Подходящи часове за провеждане на тестовете са Час на класа и Информационни технологии. Тестът се попълва онлайн в кабинет, оборудван с компютри. Оценката на отговорите ще бъде направена от екип на Коалиция на медийна грамотност и не ангажира учителите с тази дейност. Чрез това тестово провеждане се оценява самата методика – нейната надеждност с оглед ползването й от Министерството на образованието и науката и Коалиция за медийна грамотност за национално проучване през 2021 година, а не уменията на учениците. Училищата, които подкрепят прилагането на методиката, ще получат сертификат \“Дигитални звезди в подкрепа на медийната грамотност в България\“.

Методиката е продукт на проекта „Индекс и методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти“, който се изпълнява от Коалицията за медийна грамотност чрез финансиране от Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани България и с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Тя е съвместна разработка на Петър Кънчев (Безопасен интернет), Ралица Ковачева (СУ \“Св.Климент Охридски\“) и Юлия Мишкова (Заедно в Час) и ще бъде представени на националната конференция „Медийната грамотност в България. Какво научихме от кризата?“ Тя ще се проведе на 29 октомври 2020 година и ще може да бъде гледана на живо.

Една типична тестова единица от методиката представлява описание на реална житейска ситуация (или казус), в която биха могли да бъдат приложени една или повече дигитално-медийни компетентности. Всеки от трите въпросници е разделен на теми (4 или 5), а всяка тема е разгърната в поредица последователни тестови въпроси по ситуацията. Част от тестовите въпроси са затворени (вярно/грешно, възможност за избор на верен отговор, или ранкиране според даден критерии – например степен на достоверност на информационните източници), други – свободни, чрез които учениците сами формулират отговорите си. PISA предлага четири роли на оценяваните лица, приложими за целите на настоящата методика: оценяваните лица като изследователи, оценяваните лица като репортери, оценяваните лица като медиатори / членове на екип и оценяваните лица като дебатьори.

Критериите за оценка на методиката за измерване на медийната грамотност представляват конкретни очаквания за последователността и ефективността на мисленето на оценяваните лица в ситуации, в които те трябва да демонстрират дигитално-медийните си компетентности. Те са производни на взаимовръзката между определени когнитивни процеси – оценка на информация, формулиране на аргументи и интерпретация на сложни ситуации и проблеми, идентифициране и анализ на множество перспективи, разбиране на различия в комуникацията и оценка на действия и последствия, и компетентностите от Европейската рамка за дигитална грамотност (DigComp).

Мнозинството от неправителствените организации работят с гимназисти за развиване на медийната им грамотност. Ето защо първият етап от стратегията на КМГ за индекс на уменията ще обхване именно този етап от държавното образование. След като бъде апробирана, методиката ще се използва както от членовете на Коалицията за медийна грамотност за по-целенасочена работа по темата, така и от Министерството на образованието и науката.

Проведете тестово проучване на методиката за измерване на медийната грамотност на българските гимназисти

 

[one_third][button title=\“ВЪПРОСНИК 1\“ icon=\“icon-rocket\“ icon_position=\“right\“ link=\“https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=8XpjoLaqAvI%3D\“ color=\“#00b7b6\“ font_color=\“#ffffff\“ large=\“1\“][/one_third][one_third][button title=\“ВЪПРОСНИК 2\“ icon=\“icon-rocket\“ icon_position=\“right\“ link=\“https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=0BBFCraaiuo%3D\“ color=\“#00b7b6\“ font_color=\“#ffffff\“ large=\“1\“][/one_third][one_third][button title=\“ВЪПРОСНИК 3\“ icon=\“icon-rocket\“ icon_position=\“right\“ link=\“https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=IIZ3jMoIAvg%3D\“ color=\“#00b7b6\“ font_color=\“#ffffff\“ large=\“1\“][/one_third]

[one_third]включва следните теми:

Тема 1:  5G и Ковид-19

Тема 2: Тийнейджърите и извънредното положение

Тема 3. Организация на училищно мероприятие

Тема 4. Защитен профил

Тема 5. Дигитална идентичност[/one_third]

[one_third]включва следните теми:

Тема 1. Дезинформация по време на пандемията от Ковид-19

Тема 2. Благосъстоянието на децата

Тема 3. Групов проект

Тема 4. Екранно време[/one_third]

[one_third]включва следните теми:

Тема 1. Ракия-чудо

Тема 2. Извънредни изпити през новата учебна година

Тема 3. Първата световна война

Тема 4. Проблемите на животновъдството в България

Тема 5. Нов смартфон[/one_third]

People photo created by pressfoto – www.freepik.com

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top
Scroll to Top