logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Приключи тестовото проучване на първата методика за измерване на медийната грамотност на българските гимназисти

През октомври 2020 година се проведе тестово проучване на първата методика за измерване на медийната грамотност на българските гимназисти, базирана на методиката за оценка на глобални компетентности на PISA. Огромният интерес към тестването надхвърли капацитет на системата, поради което затварянето й изпревари с няколко дни първоначално обявения краен срок – 6 ноември. Предстои обработка на резултатите.

Чрез това тестово провеждане се оценява самата методика – нейната надеждност с оглед на ползването й от Министерството на образованието и науката и Коалиция за медийна грамотност за национално проучване през 2021 година, а не уменията на учениците. Училищата, подкрепили прилагането на методиката, ще получат сертификат \“Дигитални звезди в подкрепа на медийната грамотност в България\“. Коалицията за медийна грамотност отправя благодарност към големия брой училища в цялата страна, които откликнаха на поканата за тестовото проучване.

Методиката е продукт на проекта „Индекс и методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти“, който се изпълнява от Коалицията за медийна грамотност чрез финансиране от Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани България и с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Тя представлява интегриран инструмент за ефективно противодействие на дезинформацията и поляризацията в модерните общества и е съвместна разработка на Петър Кънчев (Безопасен интернет), Ралица Ковачева (СУ \“Св.Климент Охридски\“) и Юлия Мишкова (Заедно в Час).

Критериите за оценка на методиката за измерване на медийната грамотност представляват конкретни очаквания за последователността и ефективността на мисленето на оценяваните лица в ситуации, в които те трябва да демонстрират дигитално-медийните си компетентности. Те са производни на взаимовръзката между определени когнитивни процеси – оценка на информация, формулиране на аргументи и интерпретация на сложни ситуации и проблеми, идентифициране и анализ на множество перспективи, разбиране на различия в комуникацията и оценка на действия и последствия, и компетентностите от Европейската рамка за дигитална грамотност (DigComp).

След като бъде апробирана, методиката ще се използва както от членовете на Коалицията за медийна грамотност за по-целенасочена работа по темата, така и от Министерството на образованието и науката.

Използвано изображение: tirachard | www.freepik.com

Scroll to Top
Scroll to Top