logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Повече от 30 учители станаха \“Дигитални звезди\“ в рамките на обучението \“Медийна грамотност през моя предмет\“

\“Медийна грамотност през моя предмет\“ е практическа обучителна програма, която подготвя учителите да развиват медийната грамотност на своите ученици, независимо от предмета или от средата – онлайн или на живо. Близо 50 преподаватели от цялата страна (от над 85 регистрирани) взеха участие в курса, воден от двама обучители  – д-р Емануил Георгиев и Ангел Георгиев. От тях 35 получиха своите сертификати за успешното му завършване и се присъединиха към общността на Коалиция за медийна грамотност „Дигитални звезди“, след като разработиха и представиха собствени урочни планове за развиване на цифрова компетентност и медийна грамотност през своя предмет: български език и литература, английски език, информационни технологии, биология и здравно образование и човекът и природата, философия, гражданско образование, география и икономика, информатика, история и цивилизация, общообразователна подготовка в начален курс.

Обучението бе структурирано в две части от 90 минути – теоретична и практическа – и се проведе онлайн (в Zoom). Основната му цел бе колкото да подготви учителите за интегрирано преподаване на дигитално-медийна грамотност, толкова и да подкрепи всеки от тях в създаване на готова урочна единица, която да използва в класната стая, така че след края на този курс всеки сертифициран учител да може да приложи наученото в реални учебни условия – било то в дистанционна или в присъствена форма на преподаване.

В категория Уроци и презентации в секция Ресурси ще намерите 20 от плановете и презентациите, разработени от учителите. Във фокуса на всеки от ресурсите са една или повече компетентности от Европейската рамка за дигитална компетентност на ЕС (DigiComp) – информационна грамотност, комуникация и сътрудничество, създаване на дигитално съдържание, безопасност и разрешаване на проблеми. Отправна точка на преподавателите бе наръчникът „Медийна грамотност през дистанционно обучение“ – практически наръчник с 9 урока за директно прилагане в учебния процес,  който стъпва на принципите и разработените уроци в методиката „От дигитална компетентност към дигитално гражданство“ и методиката на Центъра за безопасен интернет, базирана на Европейската рамка за дигитална компетентност. Уроците са подходящи за 5., 6. и 7. клас, като може да бъдат прилагани в Час на класа, Информационни технологии, Български език и литература и История.

Наръчникът и обучителната програма са разработени от екип на Коалиция за медийна грамотност, включващ експерти на Центъра за безопасен интернет, Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ и учител по история.

За обучителите:

Емануил Георгиев

Емануил Георгиев работи с първите две групи учители. Той е експерт по програмата Национален център за безопасен интернет във Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Преподавал е по философия, психология, етика, гражданско образование в редица основни и средни училища. Преминал е през двугодишната програма „Заедно в час“. Отговорностите му в Центъра за безопасен интернет включват: научни и приложни изследвания върху онлайн поведението на децата, подпомагане на дейността на Младежкия панел към Националния център за безопасен интернет, разработване на обучителни методики и организиране и провеждане на обучения по дигитално-медийна грамотност за деца и младежи, както и за учители и други професионалисти.

Ангел Георгиев

Ангел Георгиев работи с останалите три групи учители. Ангел има дългогодишен опит като технически обучител и продуктов презентатор. Провеждал е обучения в Европа, САЩ и Близкия Изток. От 2014 година е част от образованието по софтуерно инженерство у нас. Към момента на присъединяването му към Коалицията за медийна грамотност през 2020 година отговаря за вътрешната програма за обучение и развитие в Мусала Софт. От пролетта на 2021 той е част от екипа на SoftUni, където ръководи стратегическото развитие на професионалните програми – Софтуерен университет, SoftUni Digital и SoftUni Creative. В допълнение към всичко това Ангел е учител по програмиране и информационни технологии в училище и е основател на Знам.бе.

За участниците
\"\"

Въпреки натоварването в края на учебната година, учителите, които взеха участие в петте издания на обучението, участваха активно, отговорно и осъзнато, като допринесоха за ефективността на програмата с компетентността и опита си. За малко повече от половината от завършилите курса (54,3%) това е първо обучение в областта на медийната грамотност  (45,7% са участвали в обучения, свързани с развитието на медийна грамотност и преди, част от тях – в рамките на кампанията \“Дни на медийна грамотност 2021\“). Присъединявайки се към общността \“Дигитални звезди\“, тези преподаватели ще продължат да обменят идеи и добри практики, свързани с преподаването и развиването на медийна грамотност през формалното образование, ще знаят къде да потърсят и намерят партньори за проекти и първи ще получават информация от Коалицията за медийна грамотност за нови инициативи, в които могат да приложат и продължат да надграждат придобитите умения.

\"\"
Обученията и наръчникът са част от проекта “Медийна грамотност през дистанционно обучение”, изпълняван от Коалиция за медийна грамотност (КМГ). Подкрепата за проекта е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на КМГ и не отразяват непременно вижданията на Фондация “Америка за България” или нейните партньори.

Scroll to Top
Scroll to Top