logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Hack MIL for better future. UNESCO организира хакатон за младежки отбори от цял свят

По какъв начин младите хора биха могли да използват медийната и информационната грамотност, за да изградят света след пандемията в най-добрия интерес на обществото? Това е въпросът, на който търси отговор Организацията на ООН за образование, наука и култура (UNESCO) чрез провеждането на третото издание на глобалния младежки хакатон Hack Media and Information Literacy for Better Futures – една от инициативите, свързани с предстоящата Глобална седмица на медийната и информационната грамотност, която ще се проведе между 24 и 31 октомври.

Global Media and Information Literacy Youth Hackathon дава възможност на младежи и младежки организации от всички краища на света да участват в създаването на новаторски решения за развитие на медийна и информационна грамотност, насочени към справянето с конкретни социалните предизвикателства.

С цел да се засили участието на младите хора в това глобално онлайн събитие UNESCO търси ангажирането на партньори в развитието на медийна и информационна грамотност в петте региона: Африка, Арабския полуостров, Азия и Тихия океан, Европа и Северна Америка, Южна Америка и Карибите.

Младежи от местни училища, университети, младежки центрове и младежки организации, както и младежки лидери от цял ​​свят са поканени да участват, като запишат своите отбори в хакатона. Отборите-победители и резултатите от хакатона ще бъдат представени по време на Форума за младежката програма на Глобалната седмица на медийната и информационната грамотност на 27 октомври 2021 г.

График на провеждане на отделните етапи на хакатона:

3 октомври: краен срок за регистрация на отборите
4-5 октомври: Двудневна менторска програма относно медийната и информационната грамотност и хакатон
5-17 октомври: Разработване на проектите
18 октомври: Представяне на проектите
19-22 октомври: Разглеждане на проектите от журито
22 октомври: Обявяване на победителите
27 октомври: Представяне на победителите и резултатите по време на Форума за младежката програма на Global MIL Week 2021

До участие ще бъдат допуснати отбори от лица, които са на възраст между 18 и 35 години и се придържат към ценностите на ЮНЕСКО – мир, уважение към разнообразието, свобода на изразяване и др. Участващите екипи трябва да се състоят от 3-6 членове (при равенство между половете) и могат да бъдат национални, регионални или международни. Не се изисква опит в компютърните науки или кодирането. Опитът и експертността в игрите, мобилните приложения, уебсайтовете и разработването на радио/медийно съдържание са предимство.

Задачи и предизвикателства

В рамките на темата „Хакваме медийната и информационната грамотност за по-добро бъдеще“ участващите екипи ще проектират иновативни и креативни решения за едно от следните три предизвикателства:

Медийно и информационно грамотни млади хора дават гласност на разкази за изграждане на мир и противодействие на омразата
Медийна и информационна грамотност в младежките организации: иновативни идеи
Медийна и информационна грамотност в градските пространства

Предложените решения трябва да попадат в една от следните категории:

Игра
Приложение/уебсайт
Радио програма/подкаст
Творческа общностна интервенция (нетехнологична)

Проектите трябва да бъдат представени чрез прототип и 3-минутна видеопрезентация, препоръчително реализирана творчески, която включва:

 • Участници и роли в екипа
 • Изложение на проблема, цели, аудитория и привеждане в съответствие с едно от трите предизвикателства
 • Обяснение на прототипа
 • Изпълнимост
 • Стратегии за внедряване / бизнес модел и доказателства за валидиране на пазара
 • Устойчивост

Менторство

Регионалните и глобалните организатори на хакатона ще предоставят на участниците двудневна менторска програма, която ще ги запознае със значението и приложението на медийната и информационната грамотност и с целите и методологията на хакатона. Менторската сесия ще бъде на английски език. Организаторите ще предоставят помощ на участниците по време на събитието по имейл или чрез чат.

ЮНЕСКО ще избере независимо жури, съставено от 7 до 12 съдии (при спазване на равенство между половете). Съдиите не трябва да имат връзки или отношения с някой от участващите екипи или членове на екипа.

Критерии за оценяване

 • Последователност
 • Високо постижение в изпълнението
 • Приложимост и устойчивост
 • Потенциално въздействие

Всички участващи отбори ще получат сертификат за участие.

Печелившите отбори ще спечелят:

 • Възможност да представят своите проекти в световен мащаб по време на онлайн пресконференция на форума за младежката програма на Global MIL Week 2021
 • Покана за официалните събития на Global MIL Week 2022
 • Сертификат за отличие от ЮНЕСКО
 • Широко обществено признание чрез прессъобщение на ЮНЕСКО и различни медийни канали

Подробно представяне на хакатона и заявка за участие на екип

Заглавно изображение: Global Media and Information Literacy Week 2021 Youth Agenda Forum

Scroll to Top
Scroll to Top