Ресурси

 

УРОЦИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

2. клас

Urok_1-4 klas

План на урок:
Да рекламираме Плевен


Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област „Околен свят“ за 2. клас

Цел на урока: Използват 3 стратегии за търсене на информация в интернет за историческите забележителности на гр. Плевен.

Разработил: Милена Бельовска от ОУ “Йордан Йовков”, гр. Плевен

2. клас

Urok_1-4 klas

План на урок:
Хранилка за птици


Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в тематична област “Домашен бит и техника” за 2. клас

Цел на урока: Учениците използват поне 2 стратегии за намиране на информация за подходящи материали и начини за изработване на хранилка за птици.


Разработил: Анна Руснова, Габрово, НУ “Васил Левски”

3. клас

Urok_1-4 klas

План на урок:
Българското общество през Възраждането. Личности и идеи на Възраждането


Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област „Човекът и обществото“ за 3. клас

Цел на урока – Използват поне 3 стратегии за търсене на информация в интернет за личности, които са представители на Възраждането.

Разработил: Цветелина Трифонова, учител по Информационни технологии 19. СУ „Елин Пелин“, гр. София

4. клас

Urok_1-4 klas

План на урок:
Природни области в България - обобщение (Критично мислене в дигиталната епоха)


Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област „Човекът и обществото“ за 4. клас

Цел на урока – Учениците използват поне 3 стратегии за търсене на информация в интернет за природно-географските обекти и да създадат мисловна карта за тяхното местоположение, природни особености, трудова дейност, по-големи населени места и защитени територии.

Разработил: Зорница Владимирова, 14. СУ „ Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София

4. клас

Urok_1-4 klas

План на урок:
Онлайн бизнесмени


Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област „Предприемачество и бизнес" за 4. клас

Цел на урока – Учениците използват поне 3 стратегии за търсене на информация в интернет за развиване на нов бизнес в една общност: приют за животни, магазин за детски играчки, зала за скейтинг.

Разработил: Любка Стоянова, старши начален учител, допълнителна квалификация – учител по информационни технологии, 108. СУ „Никола Беловеждов“, гр. София

4. клас

Urok_1-4 klas

План на урок:
Онлайн астрономи


Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област „Човекът и природата“ за 4. клас

Цел на урока – Учениците използват поне 3 стратегии за търсене на информация в интернет за небесните тела и слънчевата система.

Разработил: Ралица Маринова, ОУ "Христо Ботев", с. Стожер

5. клас

Urok_5-12 klas

План на урок:
Олимпийските богове


Развиване на умения за търсене, оценка и синтезиране на информация в предметна област „Български език и литература” за 5. клас

Цел на урока – Учениците използват поне 3 стратегии за търсене на информация в интернет, за да различават олимпийските богове и техните символи и да разберат характерните особености на пространството и времето в частта „Олимпийски богове”.

Разработил: Таня Иванова, СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй

6. клас

Urok_5-12 klas

План на урок:
Окръжност. Дължина на окръжност


Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област „Математика“ за 6. клас

Цел на урока – Учениците да използват поне 3 стратегии за търсене на информация в интернет за окръжност и да представят намереното пред съучениците си.

Разработил: Светла Пенкова, ГПЧЕ "Йоан Екзарх", гр. Варна

6. клас

Urok_5-12 klas

План на урок:
Пирамида


Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област “Математика” за 6. клас

Цел на урока – Учениците използват поне 3 стратегии за намиране на информация за геометричното тяло пирамида и неговите елементи и измерения.

Разработил: Авторски колектив

6. клас

Urok_5-12 klas

План на урок:
Южна Америка


Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област “География” за 6. клас

Цел на урока – децата да използват поне 3 стратегии за намиране на информация, свързани с основните дигитални компетенции, за да намерят информация за Южна Америка.

Разработил: Анета Пиперова, 129. ОУ „Антим I“, гр. София

7. клас

Urok_5-12 klas

План на урок:
Многообразие на кормусните растения. Спорови растения. Мъхове и папрати.


Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област „Биология и здравно образование“ за 7. клас

Цел на урока – Използват се три стратегии за търсене на информация в интертет по темата за кормусни растения, спорови растения, мъхове и папрати.

Разработил:

9. клас

Urok_5-12 klas

План на урок:
Глобалното затопляне и последствията от него


Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област „Физика и астрономия“ за 9. клас

Цел на урока – Учениците използват поне 3 стратегии за намирне на информация за парниковия ефект, парниковите газове и с проблемите, отнасящи се до глобалното затопляне и правят съпоставка между конвенционалните и възобновяемите източници на енергия.

Източник: Безпосен интернет

10. клас

Urok_5-12 klas

План на урок:
Основни правописни правила


Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област „Български език” за 10. клас

Цел на урока – Използват поне две стратегии за търсене на информация в интернет за често допусканите правописни грешки.

Разработил: Наска Железчева, преподавател по български език и литература в ПГРЕ „Г.С.Раковски”, гр. Бургас

12. клас

Urok_5-12 klas

План на урок:
Обем на многостен. Принцип на Кавалиери. Обем на призма.


Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област „Математика“ за 12. клас ЗПс

Цел на урока – Използват поне 3 стратегии за търсене на информация в интернет за обем на многостен и принцип на Кавалиери.

Разработил: Парашкева Жекова, 72. СУ "Димитър Благоев", гр. Провадия

1-4 клас

Prezentacia-za-urok-1-4-klas_Asociacia-Roditeli_Dni_2018
План за урок за 1-4 клас - дигитално-медийна грамотност

Целта на урока е учениците да се запознаят с някои основни принципи, свързани с различните дигитални компетентности.

Източник: Безопасен интернет

1-4 клас

Prezentacia-za-urok-1-4-klas_Asociacia-Roditeli_Dni_2018
Презентация към План за урок за 1-4 клас

С тази презентация да запознаете децата с уменията и да ги насочите да мислят върху тези, които ще им помогнат при използването на интернет.

Източник: Безопасен интернет

5-12 клас

Prezentacia-za-urok-5-12-klas_Asociacia-Roditeli_Dni_2018
План за урок за 5-12 клас - дигитално-медийна грамотност

Източник: Безопасен интернет

5-12 клас

Prezentacia-za-urok-5-12-klas_Asociacia-Roditeli_Dni_2018
Презентация към План за урок за 5-12 клас

Източник: Безопасен интернет

Казуси

Prezentacia-za-urok-5-12-klas_Asociacia-Roditeli_Dni_2018
Казуси към втора част на уроците за 1-4 и 5-12 клас

Източник: Безопасен интернет

1-4 клас

Prezentacia-za-urok-1-4-klas_Asociacia-Roditeli_Dni_2018
План за урок за учител-будител в дигиталната епоха за 1-4 клас - 2017 г.

Източник: Безопасен интернет

1-4 клас

Prezentacia-za-urok-1-4-klas_Asociacia-Roditeli_Dni_2018
Презентация към План за урок за учител-будител в дигиталната епоха за 1-4 клас - 2017 г.

Източник: Безопасен интернет

5-12 клас

Prezentacia-za-urok-5-12-klas_Asociacia-Roditeli_Dni_2018
План за урок за учител-будител в дигиталната епоха за 5-12 клас - 2017 г.

Източник: Безопасен интернет

5-12 клас

Prezentacia-za-urok-5-12-klas_Asociacia-Roditeli_Dni_2018
Презентация към План за урок за учител-будител в дигиталната епоха за 5-12 клас - 2017 г.

Източник: Безопасен интернет

1-4 клас

Urok_1-4 klas
Занятие за 1-4 клас за училищна кампания за Деня за безопасен интернет 2017 г. - срещу езика на омразата

Източник: Безопасен интернет