Uncategorized

Видеоигрите като преживяване

Общуването е ключов компонент от игралното преживяване. За да изпълняват мисиите на всяко ниво, играчите трябва да изработят обща стратегия, да координират действията си в реално време, да обсъждат проблематични ситуации, да търсят нестандартни решения, да се съветват помежду си. Когато играят с възрастен, децата имат възможността да научат много нови понятия и да усъвършенстват

Прочетете повече »

Видеоигрите като индустрия и култура

Видеоигрите са единствена по рода си медия, възникнала изцяло в цифрова среда като средство за интерактивно (съ)преживяване на истории и идеи. Те свързват хората както в общи физически, така и в необятни, често глобални виртуални пространства, влияейки  върху начините, по които се самоидентифицират, информират, комуникират, забавляват и учат. След половин век на бурно развитие, белязано

Прочетете повече »
Новини

Мониторинг на медийния плурализъм 2022 в България: Необходими са по-нататъшни стъпки за ефективно интегриране на обучението по медийна грамотност в училищната програма

Европейският университетски институт във Флоренция публикува резултатите от изданието на изследването Мониторинг за медиен плурализъм за 2021 г. (MPM2022). Както и в предишните му четири издания, България е сред държавите, които са анализирани и представени в общия и в индивидуалните доклади, изготвени въз основа на събраните данни, чрез които се наблюдават и оценяват 20 индикатора, обединени в 4 групи

Прочетете повече »
Акценти

Програмата “Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот” приключи с обучения в Силистра, Добрич и Балчик

С обучения в Силистра, Добрич и Балчик приключи програмата “Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот”, която се изпълнява от Коалиция за медийна грамотност. В рамките на програмата бяха създадени партньорства с редица местни читалища и регионални библиотеки, които бяха домакини на събитията. Последните три обучения бяха посетени от близо 60 участници, като по-голямата

Прочетете повече »
Accents

The program „Media Literacy Online – Lifelong Learning“ ended with trainings in Silistra, Dobrich and Balchik

The „Media Literacy Online – Lifelong Learning“ program, implemented by the Media Literacy Coalition, ended with trainings in Silistra, Dobrich and Balchik. Partnerships were established with a number of local community centres and regional libraries that hosted the events. The last three trainings were attended by nearly 60 participants, the majority of whom were active

Прочетете повече »
Новини

Граждани на Стара Загора преминаха обучение по медийна грамотност с журналистката Велизара Цонева

На 24 юни в Държавен куклен театър в гр. Стара Загора се проведе обучение по програма “Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот” на Коалиция за медийна грамотност и Фондация “Лъчезар Цоцорков”. 11 души повишиха уменията си да различават достоверни от недостоверни източници на информация, да разпознават фалшиви профили в социалните мрежи, да се

Прочетете повече »
Новини

Изводи от национално проучване на дигитално-медийните умения на учениците в гимназиален етап в България. Снимки от пресконференцията на 15 юни 2022 г.

На 15 юни от 16:00 ч. Коалиция за медийна грамотност представи резултатите от първото национално проучване на дигитално-медийните умения на учениците в гимназиален етап в България. Проучването е осъществено в партньорство с Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование към Министерството на образованието и с подкрепата на Фонд “Активни граждани” в рамките на проекта

Прочетете повече »
News

Findings from a national survey on digital-media skills of high school students in Bulgaria. Photos from the press conference on 15 June 2022

On 15 June at 16:00. The Media Literacy Coalition presented the results of the first national survey on the digital-media skills of high school students in Bulgaria. The survey was carried out in partnership with the Center for Evaluation in Pre-School and School Education at the Ministry of Education and with the support of the

Прочетете повече »
Новини

Обучение по медийна грамотност във Велико Търново с журналистката Павла Стефанова

Група от 17 граждани на Велико Търново на възраст между 65 и 91г. се срещна с журналистката и обучител към Коалицията за медийна грамотност Павла Стефанова за обучение по медийна грамотност в старопрестолния град. Участниците в обучението бяха особено активни в дискусията за пропагандата. Като поколение, чийто живот в активната му част е минал в

Прочетете повече »
Новини

Граждани на Шумен преминаха обучение по медийна грамотност с Миролюба Бенатова

На 20 юни в Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”, гр. Шумен, се проведе обучение по програма “Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот” на Коалиция за медийна грамотност и Фондация “Лъчезар Цоцорков”. 25 души повишиха уменията си да различават достоверни от недостоверни източници на информация, да разпознават фалшиви профили в социалните мрежи, да се предпазват от

Прочетете повече »
Accents

Digital-media literacy methodology measures key competencies of students in 10th grade and shows deficits

В периода 29.01.2020 – 29.09.2020 Коалицията за медийна гра In the period 29.01.2020 – 29.09.2020 the Media Literacy Coalition is implementing a project for the creation and pilot testing of a unified national index of media literacy skills in high school and a methodology for their measurement. The High School Media Literacy Skills Index builds

Прочетете повече »
Scroll to Top
Scroll to Top